Konkurs na dzień patrona szkoły dra Władysława Matlakowskiego

Konkurs na Dzień Patrona Szkoły adresowany jest do uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

Konkurs plastyczny „Dr Władysław Matlakowski – patron mojej szkoły”

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej – prezentującej w ciekawy i oryginalny sposób postaci dra Władysława Matlakowskiego – jego życie oraz całokształt dorobku literackiego.

Format pracy, co najmniej A4, technika dowolna /rysunek, malarstwo, grafika, płaskorzeźba, rzeźba/. Praca musi być oryginalna i estetyczna.

 
Konkurs literacki na utwór poetycki o naszej szkole i jej patronie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza na temat szkoły (ZSB w Zakopanem) i jej patrona (dra Władysława Matlakowskiego).

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Nie może być plagiatem utworów zamieszczonych w Internecie. Forma wiersza dowolna, zgodne z artystycznymi wyborami twórców.

Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstęp 1,5.

W konkursach mogą wziąć udział nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie wszystkich klas. Przygotowują oni wybraną formę lub formy (jedna osoba może wziąć udział w obydwu kategoriach konkursowych).
Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą.

Prace należy dostarczyć do 31 marca 2023 rok /piątek/ do biblioteki szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu kwietnia.

W konkursach wszystkich kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje dostępne w bibliotece szkolnej u pani Moniki Cholewy.