Praktyki zawodowe

Od 02 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r. uczniowie klas trzecich Technikum nr 1 będą odbywać miesięczne praktyki u pracodawców:

  • Klasa 3TBa, 3TBg – w firmach wykonawczych remontowo-budowlanych, w biurach projektowych architektoniczno-konstrukcyjnych, w urzędach – w wydziałach: budownictwa, geodezji, infrastruktury.
  • Klasa 3TAK, 3TKg – w firmach ogrodniczych, kwiaciarniach, w biurach projektowych architektury krajobrazu.
  • Klasa 3TEO, 3TEg – w firmach wykonawczych instalacyjnych, wykonujących fotowoltaikę.