Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 2, 4-6 maja 2022 r.

Od 9 maja 2022 r. obowiązywał będzie nowy podział godzin.