Harmonogram egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Data

Przedmiot

Poziom

Czas

Środa 4.05.2022 r.

Język polski

Poziom podstawowy

170 minut,godz.9.00

Czwartek 5.05.2022 r.

Matematyka

Poziom podstawowy

170 minut,godz.9.00

Piątek 6.05.2022 r.

Język angielski

Poziom podstawowy

120 minut,godz.9.00

Piątek 6.05.2022 r.

Język niemiecki

Poziom podstawowy

120 minut,godz.14.00

Pon. 9.05.2022 r.

Język angielski

Poziom rozszerzony

150 minut,godz.9.00

Wtorek 10.05.2022 r.

Język polski

Poziom rozszerzony

180 minut,godz.9.00

Środa 11.05.2022 r.

Matematyka

Poziom rozszerzony

180 minut,godz.9.00

Czwartek 12.05.2022 r.

Biologia

Poziom rozszerzony

180 minut,godz.9.00

Pon. 16.05.2022 r.

Chemia

Poziom rozszerzony

180 minut,godz.9.00

Środa 18.05.2022 r.

Geografia

Poziom rozszerzony

180 minut,godz.9.00

Na egzamin z j. polskiego PP oraz z matematyki PP zdający zgłaszają się od 8.15 do najpóźniej 8.30.
Na pozostałe egzaminy o 8.30 lub 13.30.