mLegitymacja szkolna

Od roku szkolnego 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja szkolna.

Czym jest mLegitymacja?

20 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. W myśl przepisów wprowadzonych tym rozporządzeniem szkoły mają możliwość wydawania mLegitymacji szkolnej (§ 3 ust. 1a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

mLegitymacja jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę. Dane, potrzebne do wygenerowania legitymacji, szkoły będę wprowadzane do systemu za pomocą specjalnego interfejsu internetowego.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji).

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

 • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
 • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania, na urządzeniu mobilnym, aplikacji mObywatel.

Usługa mLegitymacja dostępna jest dla telefonów z systemem Android.

Aktywacja mLegitymacji

 1. Przeczytanie przez ucznia/opiekuna regulaminów: 
  1. mLegitymacji szkolnej w Aplikacji mObywatel
  2. Aplikacji mObywatel.
 2. Przesłanie zdjęcia ucznia na adres sekretariat@zsbzakopane.pl. Plik ze zdjęciem musi posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB. Nazwa pliku ze zdjęciem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa. Przesłane zdjęcie musi spełniać wymogi zdjęcia do dokumentu (białe tło). Jeśli robiony jest skan zdjęcia do legitymacji szkolnej papierowej to przesłane zdjęcie musi być odpowiednio przycięte. (zdjęcie można wykonać telefonem zgodnie z instrukcją poniżej – Kreator zdjęć do mLegitymacji)
 3. Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (wniosek do pobrania poniżej). Podpisany wniosek należy przynieść do sekretariatu szkoły lub zeskanować i przesłać wraz ze zdjęciem w formularzu.
 4. Wprowadzenie, przez upoważnionego pracownika szkoły, danych ucznia do systemu, wgranie zdjęcia ucznia do systemu, wygenerowanie kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację.
 5. Poinformowanie ucznia o przygotowaniu danych aktywacyjnych. Po odbiór danych uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły.
 6. Pobranie przez ucznia/opiekuna aplikacji mObywatel, zaakceptowanie jej regulaminu i wyrażenie wszystkich niezbędnych zgód.
 7. Wczytanie w aplikacji mObywatel otrzymanego kodu QR oraz wpisanie kodu aktywacyjnego mLegitymacji.
 8. Pobranie danych legitymacji z systemu do aplikacji mObywatel.

Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

 • systemy operacyjne Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3;
 • dostęp do sklepu Google Play lub App Store;
 • przynajmniej 100 MB wolnej pamięci;
 • nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
 • moduł łączności Bluetooth;
 • połączenia z internetem;
 • aparat fotograficzny.