Próbna ewakuacja szkoły

W poniedziałek, 20 września w szkole odbyła się próbna ewakuacja. Przedpołudniowe zajęcia niespodziewanie przerwał trzykrotny dźwięk dzwonka i donośny głos nawołujący do ewakuacji całej szkoły.
Wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi w określonym porządku opuścili budynki szkoły i udali się na miejsce koncentracji, które znajdowało się na boisku szkolnym.
Liczenie stanu osobowego potwierdziło, że wszyscy opuścili „strefę zagrożenia”.
Ewakuacja wszystkich osób odbyła się pod czujnym okiem druhów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
Na szczęście zaistniała sytuacja była tylko próbnym alarmem przeciwpożarowym. Celem przedsięwzięcia było praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji i postępowania w razie realnego zagrożenia na terenie szkoły.