Odpowiedzialność prawna nieletnich

W ostatnich dniach, w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych, uczniowie naszej szkoły spotkali się z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP w Zakopanem. 

Głównym tematem prelekcji była odpowiedzialność prawna nieletnich. Policjanci mówili także o cyberprzemocy i o przejawach demoralizacji.

Część uczniów z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, aktywnie włączając się w omawiane tematy.