Pomagamy małej Matyldzie – podziękowanie

Składamy gorące podziękowanie dla wszystkich Darczyńców za okazane wielkie serce i tak hojne wsparcie naszej akcji!

Dzięki waszej ofiarności na operację serduszka małej Matyldy udało się zebrać 2 227,90 zł.!!!!!!

“Dobro okazane drugiemu Człowiekowi, niech do Was powróci ze stokrotną siłą!”