Turniej Wiedzy Pożarniczej

Gratulacje dla Kamila Dzierżęgi ucznia z klasy III TBg, za zajęcie 2 miejsca w eliminacjach powiatowych XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wielkie brawa należą się również pozostałym reprezentantom “Budowlanki”, którzy również zajęli wysokie miejsca:
– Dawid Bubla – IV miejsce,
– Jakub Łukaszczyk Marcinek – V miejsce.

Konkurs odbył się 22 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Zakopanem. Celem turnieju była m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki związanej z ochroną przeciwpożarową a także kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Jeszcze raz wielkie brawa dla całej trójki, która żeby zdobyć tak wysokie miejsca, musiała wykazać się dużą wiedzą pożarniczą.