Relacja z zakończenia roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęło się tradycyjne Msza Świętą w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Po mszy uczniowie, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły zebrali się na boisku szkolnym, gdzie nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Całość uroczystości uświetnili uczniowie z Zespołu Budorze. Hymn przez nich zagrany i zaśpiewany przez chórek dziewcząt wprowadził wszystkich w podniosły nastrój.

Pani Dyrektor Małgorzata Mierczak przywitała wszystkich zgromadzonych i dokonała podsumowania roku szkolnego, dziękując także wszystkim za współpracę i działalność na rzecz szkoły.

Gościem specjalnym był Starosta Tatrzański Pan Piotr Bąk, który w swoim przemówieniu odniósł się do tradycji Zespołu Szkól Budowlanych i znaczeniu lokalnym szkoły, a jak również wspomniał o planowanych inwestycjach w najbliższych latach.

W dalszej części uroczystości wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Zostały także rozdane nagrody dla uczniów biorących udział w ciągu roku szkolnego w różnych konkursach, akcjach charytatywnych  i zawodach sportowych.

W części drugiej  uroczystości uczniowie pod kierownictwem wychowawczyni klasy 2TAK/TEO p. Katarzyny Wadas-Kaczor wystawili krótkie przedstawienie, w którym pół żartem pół serio przedstawili losy „Bartka” absolwenta budowlanki, który po skończonej szkole zamierza wyjechać i szukać szczęścia za tzw. „Wielką  wodą”. Spektakl uświetnili muzykanci (uczniowie), teksty i scenariusz powstały z inicjatywy uczniów klasy 2TEO.  Scenografię wykonali uczniowie na warsztatach oraz p. Katarzyna Wadas-Kaczor. Humor zawarty w przedstawieniu wprowadził uczniów i wszystkich w letni, lekki nastrój jakim są rozpoczynające się wakacje.

Tekst: p. K. wadas-Kaczor
Zdjęcia: p. Krzysztof Kowacz