Szkolny Tydzień Profilaktyki

14-18 listopada 2022 – Szkolny Tydzień Profilaktyki

Ostatni tydzień minął w szkole pod znakiem zajęć profilaktycznych, które prowadzone były przez nauczycieli, wychowawców i zaproszonych gości.

Głównym celem zajęć była:
👉 popularyzacja idei profilaktyki w szkole;
👉 uświadomienie szkodliwości środków odurzających;
👉 podkreślenie wartości postaw abstynenckich;
👉 przeciwdziałanie przemocy i cyberprzemocy;
👉 propagowanie zdrowego stylu życia.