Bezpieczna szkoła

Kwestią bezpieczeństwa w szkole poświęcone było szkolenie z płk rez. Krzysztofem Danielewiczem, które odbyło się we czwartek 9 marca. Młodzież wraz ze wszystkimi pracownikami szkoły w trakcie ćwiczeń przetestowała cztery procedury bezpieczeństwa: ewakuację w trakcie lekcji, ewakuację w trakcie przerwy, azyl w trakcie lekcji oraz azyl w trakcie przerwy. Przed szkołą wyznaczono miejsca zbiórki dla wszystkich klas, ustalono sposób sprawnego opuszczania budynku i przemieszczania się do bezpiecznego miejsca. W ciągu kilku godzin wszyscy nauczyli się, jak w praktyce zadbać o swoje bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia. Każdy z uczestników szkolenia nie tylko zna pojęcia typu azyl czy martwe pole ale też potrafi te wiedzę wykorzystać w praktyce.