Wykład na temat życia i twórczości Mariana Bernarda Wimmera

We wtorek 28 maja w Galerii Strug przy Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem miało miejsce spotkanie z Waldemarem Ludwisiakiem, specjalistą z zakresu filmu i wiedzy o mediach, który wygłosił wykład na temat życia i twórczości Mariana Bernarda Wimmera.

W spotkaniu uczestniczyła klasa I TBa z opiekunami Małgorzatą Mierczak i Krzysztofem Mierczak.

Wykład dotyczył Mariana Bernarda Wimmera, architekta, grafika, założyciela i pierwszego dyr. Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi (1945/1948), rektora i współzałożyciela ASP w Łodzi (1948/1949), a także /co jest szczególnie istotne dla naszej szkoły/ nauczyciela od 1926 r. i dyrektora Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem w latach 1936/1946 z przerwą wojenną.

Jako architekt wybudował schroniska górskie „Na Turbaczu” (1936 r.) i „Głodówce” (1932 r.) oraz wiele budynków w Zakopanem i okolicy. Jako dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w 1945 r. rozpoczął między innymi reorganizację szkoły.