Postępowanie pn. nr ZSB.S.26-2/2022

Postępowanie pn. „Opracowanie projektów:

  1. wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu wraz z izolacją termiczną stropu nad I piętrem,
  2. remontu konstrukcji drewnianego ganku /wejście boczne/,
  3. przebudowy węzła sanitarnego w budynku głównym wraz z instalacją wod.-kan., remontu instalacji zasilania hydrantów, remontu instalacji C.O. /wydzielenie 3 obiegów/ dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem na działce nr ewid. 113/2 obręb 5 w Zakopanem”.

data zaproszenia do składania ofert: od 8 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.