ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest usługą służącą do przesyłania dokumentów elektronicznych do podmiotu publicznego.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:

Profil zaufany

Pełen wykaz punktów potwierdzających Profil Zaufany

Dodatkowe informacje na temat innych, możliwych sposobów założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego dostępne są na stronie ZOBACZ – jak uzyskać Profil Zaufany

Adresy skrytek ePUAP Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

  • /ZSBZakopane/SkrytkaESP – podstawowy adres dla dowolnej korespondencji kierowanej do Zespołu Szkół Budowlancyh im. dra Władysława Matlakowskiego, podpisanej i niepodpisanej.