Terminy egzaminów poprawkowych – sierpień 2022 r.

24 sierpnia 2022 r. (środa)
Egzamin Sala Godzina Przedmiot Klasa
cz. pisemna cz. ustna 4 8.00 matematyka 1a
1TBa
1TAK
2TBa
2TAK
2TEO
3TBa
3TBg
3TAK
3TKg
3TEO
3TEg
cz. pisemna cz. ustna 3 8.00 dok. techniczna 2b
3cg
maszyny i narzędzia 2b
pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych 4TEO
25 sierpnia 2022 r. (czwartek)
Egzamin Sala Godzina Przedmiot Klasa
cz. praktyczna warsztaty 8.00 pracownia wyrobów stolarskich 2b
cz. pisemna cz. ustna 4 8.00 język polski 3TBa
3TAK
3TKg
3TEO
26 sierpnia 2022 r. (piątek)
EgzaminSalaGodzinaPrzedmiotKlasa

cz. pisemna

cz. ustna

38.00język angielski1TAK
3TBg
3TKg
język niemiecki3TEg

cz. pisemna

cz. ustna

48.00geografia1a
historia2b
2c