Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący – Józef Chowaniec
Z-ca przewodniczącego – Zofia Sikoń
Skarbnik – Danuta Trzop

Nr konta:
Nr konta bankowego: 19 8821 0009 0001 0005 8442 0001
Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem, ul. Tadeusza Kościuszki 2