Oferta edukacyjna

Przed absolwentami szkół podstawowych gorące najbliższe tygodnie i trudne życiowe wybory.

Kto choć trochę interesuje się „budarką” w szerokim tego słowa znaczeniu, zapraszamy do Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem, zwanego potocznie Zakopiańską Budowlanką.

Zachęcamy do wyboru naszej szkoły, jako kolejnego etapu kształcenia!

Szkoła kształci w Technikum Nr 1 w zawodach:

  • technik budownictwa
  • technik architektury krajobrazu
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

oraz w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 w zawodach:

  • cieśla
  • stolarz
  • monter sieci i instalacji

Kadra pedagogiczna, to wykwalifikowani nauczyciele zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych.

Co roku uczniowie naszej szkoły zdobywają wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach takich jak: konkurs wiedzy o pasterstwie, konkurs recytatorski im. A. Skupnia-Florka, konkurs wiedzy pożarniczej, Złota Kielnia, Mam zawód – mam fantazję, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i innych.

Szkoła posiada swoje warsztaty – oddzielne pracownie dla każdego zawodu kształcącego w Budowlance, w których uczniowie odbywają cotygodniowe praktyki pod okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Oprócz tego młodzież klas trzecich i czwartych Technikum Nr 1 zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie na miesięcznych praktykach u pracodawców.

Przy zakopiańskiej Budowlance działa prężnie i z wieloma sukcesami – szkolny zespół regionalny BUDORZE, który w swoje szeregi chętnie przyjmie nowych kandydatów.

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych!

Kilka informacji o ZSB

Szkoła istnieje prawie 150 lat:
(1876 - 2024)
60 lat
Szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową:
Współpracuje ze szkołami:
Internat:

Możliwość zakwaterowania w internacie ZSHT

Szkoła nie ma własnego internatu, ale istnieje możliwość zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych (w miarę wolnych miejsc).

Zmodernizowana baza techno-dydaktyczna:
Szkoła bierze udział w:

Konkursie

Poznaj Prawo Budowlane

Olimpiadzie

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych