Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminu zawodowego

Informacja - testy do egzaminów zawodowych

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna. Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.

Informacja - materiały i przybory pomocnicze

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Część pisemna
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ oraz może mieć́ kalkulator prosty.
Część praktyczna
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.
Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
B.33   Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
R.21 RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
R.22 RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu kalkulator prosty, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Skip to content