Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminu zawodowego - sesja lato 2024

Egzamin pisemny
DataZmiana / komputerGodzina rozpoczęcia właściwej części egzaminuSalaCzas trwania egzaminuKwalifikacjaKlasaLiczba zdających
04.06.2024 (wtorek)108:001960min.(+/-30)BUD.023a10 os.
BUD.093c
DRM.043b
2060min.(+/-30)BUD.023a6 os.
BUD.093c
DRM.043b
2260min.(+/-30)BUD.093c6 os.
DRM.043b
210:001960min.(+/-30)BUD.023a10 os.
BUD.093c
DRM.043b
2060min.(+/-30)BUD.013TBa6 os.
ELE.103TEO
OGR.033TAK
2260min.(+/-30)BUD.013TBa6 os.
ELE.103TEO
OGR.033TAK
3 12:001960min.(+/-30)BUD.013TBa10 os.
ELE.103TEO
OGR.033TAK
2060min.(+/-30)BUD.013TBa6 os.
ELE.103TEO
2260min.(+/-30)BUD.013TBa6 os.
ELE.103TEO
OGR.033TAK
4 14:001960min.(+/-30)BUD.013TBa10 os.
OGR.033TAK
2060min.(+/-30)BUD.013TBa6 os.
ELE.103TEO
OGR.033TAK
2260min.(+/-30)BUD.013TBa6 os.
ELE.103TEO
OGR.033TAK
5 16:001960min.(+/-30)BUD.013TBa9 os.
BUD.145TBa
ELE.103TEO
ELE.115TEO
OGR.033TAK
Uczniowie są zobowiązani do przyjścia na egzamin pisemny/praktyczny najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem (podaną powyżej godziną egzaminu)!
Egzamin praktyczny

Szczegółowe dane (godziny, podział na grupy) będą udostępniane uczniom w najbliższym czasie.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 Lato –  30 sierpnia 2024 r.

Data zamieszczana na certyfikatach i dyplomach jako data wydania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 Zima oraz jako data wydania dyplomów zawodowych dla sesji 2024 Lato oraz jako data zdania egzaminu zawodowego w tej sesji –  30 sierpnia 2024 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 Lato oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2024 Lato – do 9 września 2024 r.

Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów  i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.BUD.14Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówXXXX**
2. ELE.11Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3.OGR.03Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazkalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów (wymagane w zestawie kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, jasny niebieski, ciemny niebieski, jasny zielony, ciemny zielony, brązowy, czarny), cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
4.OGR.04Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazukalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem. 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.2.5 i 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Informacja - testy do egzaminów zawodowych

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest nauka zdalna. Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.

Informacje dla uczniów, absolwentów, kursantów, eksternów i osób dorosłych

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych znajdują się pod poniższym linkiem /ORGANIZACJA/:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482

  • Zgłoszenia do egzaminu
  • Opłaty za egzamin
  • Termin dodatkowy egzaminu
  • Ponowne przystąpienie do egzaminu
  • Wglądy do dokumentacji egzaminacyjnej
  • Wydawanie dyplomów zawodowych i suplementów do dyplomów
  • Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów
  • Unieważnienia prac egzaminacyjnych
  • Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu

Podczas części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, wskazanych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ogłaszanym nie później niż na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.

Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej wraz z rozwiązaniami i części praktycznej egzaminu zawodowego są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzaminyzawodowe/egzamin-zawodowy-formula-2019).