Patron szkoły

Dr Władysław Matlakowski

Władysław Matlakowski to znany chirurg warszawski, badacz podhalańskiego budownictwa i sztuki ludowej, podróżnik, a także pisarz i tłumacz z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Urodził się 19 listopada 1850 roku w Warce k. Warszawy, a zmarł 26 czerwca 1895 roku w Zbijewie na Kujawach.

Był wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem, który w 1875 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, ze stopniem lekarza cum eximia laude. Doskonalił swoje umiejętności w Paryżu i Londynie. Jako chirurg pracował w Warszawie zdobywając wybitną pozycję i ogłaszając cenne prace lekarskie.

W roku 1885 poślubił Julię Zaborowską ze Zbijewa. Był postacią nieprzeciętną. Wydał około 120 prac z zakresu medycyny. Wytężona praca zawodowa i naukowa stała się niestety przyczyną ciężkiej choroby, gruźlicy płuc.

Od roku 1884 zaczął przyjeżdżać na kuracje klimatyczne między innymi do Zakopanego. Tutaj zafascynowany pięknem gór i kulturą góralską, gorączkowo studiował wszystkie przejawy życia na Podhalu, interesując się pasterstwem, gospodarką, budownictwem i sztuką wiejską.

Poprzez kontakt ze Stanisławem Witkiewiczem zaczął pisać i rysować. Tematyką jego ówczesnych dzieł była oczywiście góralszczyzna. Dzielił godziny na tłumaczenie ,,Hamleta” Szekspira oraz na wgłębianie się w świat gór i górali.

Od 1891 roku prawie na stale pozostał na Podhalu. Zamieszkał w domu Teresy Soboniowej na ul. Kasprusie 15. Wewnątrz tego domu do dzisiaj zachowane są malowidła na ścianach wykonane wtedy przez Matlakowskiego.

W ostatnich latach swojego życia stworzył kilka czołowych dzieł:

  • „Budownictwo ludowe na Podhalu”,
  • „Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu”,
  • „Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego (1850 – 1895)”,
  • „Wspomnienia z Zakopanego”.

Pionierskie te dzieła, do dziś bezcenne, dotyczą nie tylko samego Podhala, lecz również i Tatr, stanowią podstawowe źródła wiedzy o tradycyjnej ludowej kulturze materialnej Podhala i Tatr Polskich.

Matlakowski stał się jednym z pierwszych badaczy góralszczyzny, którzy do polskiej nauki i kultury wniósł idee regionalistyczne.

Zmarł na gruźlicę w wieku 45 lat, spoczywa na cmentarzu w Chodczu na Kujawach.

W 1977 roku Zespołowi Szkół Budowlanych w Zakopanem z okazji setnej rocznicy Szkoły Przemysłu Drzewnego nadano imię Władysława Matlakowskiego. Uroczystość uświetniona udziałem przedstawicieli władz, połączona została z wręczeniem szkole sztandaru.

Poniżej przedstawiamy link do prezentacji interaktywnej, przybliżającej twórczość i sylwetkę dra Władysława Matlakowskiego: