Vectorworks Design Express

Szkoła uzyskała licencję edukacyjną do oprogramowania Vectorworks. Program został już zainstalowany w pracowni projektowej. Zachęcamy uczniów do utworzenia indywidualnego profilu na stronie https://designexpress.eu/pl/ celem uzyskania dostępu do licencji indywidualnej.