Kadra nauczycielska

Nauczyciele zatrudenieni w ZSB - rok szkolny 2022/2023:

Dyrekcja:
mgr inż. Małgorzata Mierczakdyrektor szkoły
mgr Dorota Karpielwicedyrektor
Pedagog szkolny:
mgr Agnieszka Ciślak pedagog szkolny
mgr Aleksandra Żukowska psycholog
Biblioteka szkolna:
mgr Monika Cholewabibliotekarz

 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:
mgr Jacek Chrzanowskihistoria, historia i teraźniejszość
mgr Helena Chlebekjęzyk polski
mgr Maciej Ejsmondwychowanie fizyczne
mgr Magdalena Elantkowskamatematyka
mgr Tomasz Gabrielskijęzyk angielski
ks. mgr Krzysztof Gilreligia
mgr Magdalena Gmurczykjęzyk angielski
mgr Dorota Karpieljęzyk angielski
mgr Monika Pietraszko-Warchałowskachemia
mgr Barbara Łętowska-Hyłafizyka
mgr Marta Nędza-Kubiniecmatematyka
mgr Maria Wiśniewskamatematyka
mgr Monika Pietraszko-Warchałowskabiologia
mgr Andrzej Pradziadwychowanie fizyczne
mgr Barbara Skrobot-Maklakjęzyk polski
mgr Andrzej Styczeńinformatyka, fizyka
mgr Renata Szlembarskageografia, biologia
mgr Magdalena Zwatrzkowychowanie fizyczne
mgr Anna Tylka-Sulejajęzyk niemiecki
Nauczyciele przedmiotów zawodowych:
Andrzej Bukowski praktyczna nauka zawodu (stolarz)
mgr Andrzej Józef Bukowski budownictwo, dokumentacja techniczna, technologia wyrobów ciesielskich, zajęcia praktyczne (technik budownictwa)
mgr inż. Andrzej Gewont dokumentacja techniczna, technologia wykonania instalacji sanitarnych, eksploatacja, zajęcia praktyczne (technik urządzeń i systemów energii odnawialnej)
dr inż. Jolanta Gut budownictwo, dokumentacja techniczna, organizacja robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowych, pracownia zbrojarsko-betoniarska
inż. Jakub Jabłoński pracownia eksploatacji instalacji elektrycznych, zajęcia praktyczne (technik urządzeń i systemów energii odnawialnej)
mgr inż. Ewa Janczy język angielski, rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie krajobrazu, budowa i konserwacja obiektów małej architektury, zajęcia praktyczne (technik architektury krajobrazu)
mgr inż. Zenon Jasiński j. angielski, rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie krajobrazu
mgr inż. Ludwina Józefek technologia sieci i instalacji sanitarnych, systemy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych, budownictwo, dokumentacja techniczna
inż. Hubert Korn zajęcia praktyczne (technik architektury krajobrazu)
Krzysztof Kowacz zajęcia praktyczne (monter sieci i instalacji sanitarnych)
Wojciech Szklarz zajęcia praktyczne (monter sieci i instalacji sanitarnych)
mgr inż. Katarzyna Król-Boydak dokumentacja techniczna, rośliny ozdobne, florystyka, zajęcia praktyczne (technik architektury krajobrazu)
mgr Wojciech Łacek plastyka, zajęcia praktyczne (technik budownictwa)
mgr inż. Ewa Majewska technologia stolarska, technologia zbrojarsko-betoniarska, organizacja robót budowlanych
mgr inż. Krzysztof Mierczak budownictwo, mechanika budowli, kosztorysowanie, dokumentacja techniczna
mgr inż. Małgorzata Mierczak dokumentacja techniczna, program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków
mgr inż. Renata Polańska dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, organizacja robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowych, język niemiecki
mgr Andrzej Stopka praktyczna nauka zawodu (cieśla)
mgr inż. Piotr Trzos elektrotechnika i elektronika, maszyny i narzędzia, dokumentacja techniczna, technologia wyrobów stolarskich
Tomasz Wojtas praktyczna nauka zawodu (stolarz)
Marek Handzel praktyczna nauka zawodu (stolarz)