Kadra nauczycielska

Nauczyciele zatrudenieni w ZSB - rok szkolny 2022/2023:

Dyrekcja:
mgr inż. Małgorzata Mierczakdyrektor szkoły
mgr Dorota Karpielwicedyrektor
Pedagog szkolny:
mgr Agnieszka Ciślakpedagog szkolny
mgr Kinga Pręgowskapedagog specjalny
mgr Aleksandra Żukowska   psycholog
Biblioteka szkolna:
mgr Monika Cholewabibliotekarz

 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

mgr Bożena Berbeka

historia, historia i teraźniejszość

mgr Jacek Berbeka

urlop dla poratowania zdrowia

mgr Helena Chlebek

język polski

mgr Maciej Ejsmond

wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Elantkowska

matematyka

mgr Tomasz Gabrielski

urlop dla poratowania zdrowia

ks. Krzysztof Gil

religia

mgr Magdalena Gmurczyk

mgr Magdalena Gronka

język angielski

język angielski

mgr Dorota Karpiel

język angielski

mgr Małgorzata Kozik

chemia

mgr Barbara Łętowska-Hyła

fizyka

mgr Marta Nędza-Kubiniec

matematyka

mgr Monika Pietraszko-Warchałowska

biologia

mgr Andrzej Pradziad

wychowanie fizyczne

mgr Barbara Skrobot-Maklak

język polski

mgr Andrzej Styczeń

informatyka, fizyka

mgr Renata Szlembarska

geografia, biologia

mgr Alicja Trembecka

historia

mgr Daniel Tylka

wychowanie fizyczne

mgr Anna Tylka-Suleja

język niemiecki

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Andrzej Bukowski

praktyczna nauka zawodu (stolarz)

mgr Andrzej Józef Bukowski

budownictwo, dokumentacja techniczna, technologia wyrobów ciesielskich, zajęcia praktyczne (technik budownictwa)

mgr inż. Andrzej Gewont

dokumentacja techniczna, technologia wykonania instalacji sanitarnych, eksploatacja, zajęcia praktyczne (technik urządzeń i systemów energii odnawialnej)

dr inż. Jolanta Gut

budownictwo, dokumentacja techniczna, organizacja robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowych, pracownia zbrojarsko-betoniarska

inż. Jakub Jabłoński

pracownia eksploatacji instalacji elektrycznych, zajęcia praktyczne (technik urządzeń i systemów energii odnawialnej)

mgr inż. Ewa Janczy

język angielski, rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie krajobrazu, budowa i konserwacja obiektów małej architektury, zajęcia praktyczne (technik architektury krajobrazu)

mgr inż. Zenon Jasiński

j. angielski, rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie krajobrazu

mgr inż. Ludwina Józefek

technologia sieci i instalacji sanitarnych, systemy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych, budownictwo, dokumentacja techniczna

inż. Hubert Korn

zajęcia praktyczne (technik architektury krajobrazu)

Krzysztof Kowacz

zajęcia praktyczne (monter sieci i instalacji sanitarnych)

mgr inż. Katarzyna Król-Boydak

dokumentacja techniczna, rośliny ozdobne, florystyka, zajęcia praktyczne (technik architektury krajobrazu)

mgr Wojciech Łacek

plastyka, zajęcia praktyczne (technik budownictwa)

mgr inż. Ewa Majewska

technologia stolarska, technologia zbrojarsko-betoniarska, organizacja robót budowlanych

mgr inż. Krzysztof Mierczak

budownictwo, mechanika budowli, kosztorysowanie, dokumentacja techniczna

mgr inż. Małgorzata Mierczak

dokumentacja techniczna, program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

mgr inż. Renata Polańska

dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, organizacja robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowych, język niemiecki

mgr Andrzej Stopka

praktyczna nauka zawodu (cieśla)

mgr inż. Piotr Trzos

elektrotechnika i elektronika, maszyny i narzędzia, dokumentacja techniczna, technologia wyrobów stolarskich

Tomasz Wojtas

praktyczna nauka zawodu (stolarz)

Marek Handzel

praktyczna nauka zawodu (stolarz)