Klauzula RODO

Obowiązek informacyjny Zespołu Szkół Budowlanych
im. dra Władysława Matlakowskiego

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów oraz wszystkim pracownikom informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane dotyczące uczniów i pracowników naszej szkoły przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W związku z powyższym informujemy, że Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem przetwarza dane osobowe:

  • uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jaki i na podstawie klauzul na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły;
  • pracowników (w tym ich rodzin) w związku z realizacją procesu zatrudnienia, wymogami przepisów prawa oraz w celu zapewniania pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez system monitoringu wizyjnego.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem, z siedzibą: ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane.

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, są dostępne w sekretariacie szkoły oraz będą rozpowszechnione wśród rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich poprawiania i aktualizacji, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie klauzul, do ich usunięcia.

Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych.

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły wraz z podstawowymi prawami – jest dostępna w Sekretariacie Szkoły.