Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego kształci w następujących typach szkół:

Technikum nr 1

czas nauki 5 lat, matura

Branżowa szkoła I stopnia

szkoła ponadpodstawowa 3-letnia

szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową

O przyjęciu decyduje łącznie: suma punktów za egzamin ósmoklasisty, suma punktów za przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – język polski, język obcy, matematyka, fizyka.