Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp.NazwaForma wykonania
Osoby odpowiedzialneData realizacji
1Rozpoczęcie roku szkolnego,
przypomnienie o rocznicy powstania Solidarności oraz rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Msza święta, Apeldyrekcja, samorząd szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele01.09.2020 r.
2Kiermasz podręczników szkolnych M. Cholewa,02.09.2020 r. – 25.09.2020 r.
3Spotkanie z rodzicamiZebraniewychowawcy klas17.09.2020 r.
4Dzień SybirakaUdział delegacji uczniów w uroczystościach miejskich/powiatowychB. Berbeka17.09.2020 r.
5Szkolny Konkurs „Sztuka Kaligrafii” B. Skrobot-Maklak09/10.2020 r.
6Wybór nowego samorządu uczniowskiego ZSBzebranie samorządów klasowychM. Cholewa14-25.09.2020 r.
7Realizacja zadań Obrony Cywilnej i bezpieczeństwa p.poż na terenie szkołyalarm –ewakuacja szkołydyrekcja, pracownicy obsługi, nauczyciele,
nauczyciel EDB
09.2020 r.
8Konkurs z języka angielskiegoFilmiki wykonane przez uczniówT. Gabrielski10.2020 r.
9Dzień PapieskiMsza święta (delegacja), wystawy okolicznościowewychowawcy, nauczyciele uczący, ksiądz, samorząd uczniowski14.10.2020 r.
10Dzień Edukacji NarodowejWystawy okolicznościowewychowawcy klas, nauczyciele14.10.2020 r.
11Dzień Krwiodawstwa służby medyczne, pedagog, nauczyciele10.2020 r.)**
12

Dzień Wszystkich Świętych,

Święto Zmarłych

porządkowanie grobów (Pęksowy Brzyzek, Nowy Cmentarz)wyznaczone klasy, A.Bukowski, K.Kowacz, H.Korn22-31.10.2020 r.
13Święto Odzyskania Niepodległościprelekcje na godz. wych., udział w uroczystościach miejskich, gazetka ścienna, inne inicjatywywychowawcy klas, samorząd szkolny, uczniowie11.2020 r.)**
14Spotkanie z rodzicamiZebraniewychowawcy klas16.11.2020 r.
15Tydzień Profilaktykiwykłady, prelekcjepedagog szkolny11.2020 r.)**
16Szkolne dni języka angielskiegokonkursy, wystawywszyscy nauczyciele języka angielskiegoustalone przez dyrektora i n-li
17Szkolne dni języka niemieckiegokonkursy, wystawywszyscy nauczyciele języka niemieckiegoustalone przez dyrektora i n-li
18Wystawianie ocen Nauczyciele14-21.12.2020 r. (do godz. 12:00)
19Powiadomienie rodziców o ocenach śródrocznychInformacja poprzez dziennik elektronicznywychowawcy klas21.12.2020 r.
20Boże Narodzeniespotkanie opłatkowedyrekcja, samorządszkolny, wychowawcy klas, nauczyciele22.12.2020 r.
21Zimowa przerwa świąteczna  23.12.20 – 01.01.2021 r.
22Konferencja klasyfikacyjna  07.01.2021 r.
23Tydzień kultury językakonkursy, wystawysamorząd szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele języków01.2021 r.)**
24Ferie zimowe  15-28.02.2021 r.
25Tydzień kultury fizycznejforma dowolna np. zorganizowane zawody szkolnesamorząd szkolny , nauczyciele wychowania fizycznego02.2021 r.)**
26Wspólne wyjście na narty lub łyżwy Nauczyciele wychowania fizycznego.02.2021 r.)**
27Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”Udział delegacji uczniów w obchodach miejskich/powiatowychB. Berbeka1.03.2021 r.
28Dzień Patrona Szkołyforma dowolnaM. Cholewa, D. Karpiel22.03.2021 r.
29Konkurs Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu M. Nędza-Kubiniec, M.Gmurczyk, A.Tylka-Suleja22.03.2021 r.
30Dzień Otwarty Szkoływystawy, pokazy wyrobówwicedyrektor, A. Gewont, nauczyciele, samorząd szkolny, dyrekcja, warsztatowcy22.03.2021 r.
31Dzień Krwiodawstwa służby medyczne, nauczyciele. pedagog szkolny03.2021 r.)**
32Golgota WschoduUdział delegacji uczniów w uroczystościach upamiętniających pomordowanych Polaków na ziemiach wschodnich.B. Berbeka04.2021 r.
33Wiosenna przerwa świąteczna  1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.
34Oceny przewidywane dla uczniów klas IV Technikum nauczyciele15.04.2021 r. – 21.04.2021 r.
35Powiadomienie rodziców uczniów klas IV Technikum o przewidywanych ocenach rocznychWpis w dzienniku elektronicznymwychowawcy klas IV Technikum i nauczyciele21.04.2021 r.
36Wystawianie ocen uczniom klas IV Technikum nauczyciele22-27.04.2021 r. (do godz. 10:00)
37Spotkanie z rodzicamiZebraniewychowawcy klas19.04.2021 r.
38Konferencja klasyfikacyjna klas IV Technikum  27.04.2021 r.
39Zakończenie zajęć w klasach maturalnychAkademiasamorząd szkolny , nauczyciele, dyrekcja30.04.2021 r.
40Rocznica Konstytucji 3 majaprelekcje na godz. wychowawczych, gazetka ścienna, udział w uroczystościach miejskichwychowawcy klas, samorząd szkolny20-30.04.2021 r. oraz 3.05.2021 r.
EGZAMINY MATURALNE*
41Szkolne dni języka angielskiegokonkursy, wystawywszyscy nauczyciele języka angielskiego05.2021 r.)*
42Szkolne dni języka niemieckiegokonkursy, wystawywszyscy nauczyciele języka niemieckiego05.2021 r.)*
43Ustalenie ocen przewidywanychw klasach trzecich nauczyciele17-21.05.2021 r.
44Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznychWpis w dzienniku elektronicznymwychowawcy klas i nauczyciele21.05. 2021 r.

PRAKTYKI ZAWODOWE
uczniów klas III Technikum Budowlanego
uczniów klas III Technikum Architektury Krajobrazu
uczniów klas III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
od 24.05.2021 r. do 18.06.2021 r.

45Ustalenie ocen przewidywanych dla pozostałych klas nauczyciele11-17.06.2021 r.
46Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznychWpis w dzienniku elektronicznymwychowawcy klas i nauczyciele17.06.2021 r.
47Wystawianie ocen nauczyciele18-21.06.2021 r.
48Konferencja klasyfikacyjna  22.06.2021 r.
49Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klasMsza święta, Apelsamorząd szkolny, nauczyciele, dyrekcja25.06.2021 r.

)*- wg oddzielnego harmonogramu
)**- organizacja tylko po wcześniejszym uzgodnieniem z Dyrekcją Szkoły

Skip to content