Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY  ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

Przypomnienie o rocznicy powstania Solidarności,  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz zasad BHP.

Msza święta,

Apel

dyrekcja, samorząd  szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele.

Przygotowanie dla wychowawców zasad BHP – M. Nędza-Kubiniec

Przygotowanie dla wychowawców informacji o rocznicach historycznych – nauczyciel historii

04.09.2023 r.

2

Kiermasz podręczników szkolnych

 

M. Cholewa

05.09.2023 r. – 22.09.2023 r.

3

Rada Pedagogiczna

Spotkanie z rodzicami

Zebranie

Dyrekcja, wychowawcy klas prowadzenie zebrania, pedagog szkolny przygotowanie informacji dla wychowawców

 

14.09.2023 r.

Rada Pedagogiczna godz. 15:10

Zebranie z Rodzicami godz. 17:00

4

Dzień Sybiraka

Udział delegacji uczniów w uroczystościach miejskich/powiatowych

nauczyciel historii,

zespół PP

17.09.2023 r.

5

Szkolny Konkurs „Sztuka Kaligrafii”

 

B.Skrobot – Maklak

09/10.2023 r.

6

Wybór nowego samorządu uczniowskiego ZSB

zebranie samorządów klasowych

M. Cholewa

11-22.09.2023 r.

7

Realizacja zadań Obrony Cywilnej i bezpieczeństwa p.poż na terenie szkoły

alarm –ewakuacja szkoły

dyrekcja, pracownicy obsługi, nauczyciele,

nauczyciel EDB

 09.2023 r.

PAŹDZIERNIK

LP

NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

8

Szkolny konkurs z języka angielskiego

Forma multimedialna

Katarzyna Wadas-Kaczor

Ewa Janczy

Tomasz Gabrielski

10.2023 r.

9

Dzień Papieski

Dzień Edukacji Narodowej

Msza święta (delegacja),

wystawy okolicznościowe

wychowawcy, nauczyciele uczący,   ksiądz, samorząd uczniowski

 

13.10.2023 r.

10

Powitanie klas pierwszych

 

 Dyrekcja, wychowawcy klas,

 

09/10.2023 r.

 

11

Dzień Krwiodawstwa

 

służby medyczne, pedagog

10.2023 r.

12

Dzień Wszystkich Świętych,

Święto Zmarłych

porządkowanie grobów

(Pęksowy Brzyzek, Nowy Cmentarz)

wyznaczone klasy,

A.Bukowski, K.Kowacz, H.Korn

20-30.10.2023 r.

LISTOPAD

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

13

Święto Odzyskania Niepodległości

prelekcje na godz. wych., udział

 w uroczystościach miejskich, gazetka ścienna, inne inicjatywy

wychowawcy klas, samorząd  szkolny, uczniowie,

nauczyciel historii, zespół PP

11.2023 r.

14

Spotkanie z rodzicami

Zebranie

wychowawcy klas przeprowadzają zebranie, pedagog szkolny przygotowuje informacje dla wychowawców

16.11.2023 r.

15

Tydzień Profilaktyki

wykłady, prelekcje

Zespół PP

11.2023 r

GRUDZIEŃ

LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

16

Szkolne dni języka angielskiego

konkursy, wystawy

wszyscy nauczyciele języka angielskiego

ustalone przez dyrektora i n-li

17

Szkolne dni języka niemieckiego

konkursy, wystawy

wszyscy nauczyciele języka niemieckiego

ustalone przez dyrektora i n-li

18

Wystawianie ocen

 

Nauczyciele

14-21.12.2023 r.

19

Powiadomienie rodziców o ocenach śródrocznych

Informacja poprzez dziennik elektroniczny

wychowawcy klas

 22.12.2023 r.

20

Boże Narodzenie

spotkanie opłatkowe

dyrekcja, samorząd  szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele

 22.12.2023 r.

21

Zimowa przerwa świąteczna

  

23.12.22 – 02.01.2023 r.

STYCZEŃ

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

22

Konferencja klasyfikacyjna

 

dyrekcja

03.01.2024 r.

23

Tydzień kultury języka

konkursy, wystawy

samorząd szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele języków

 

01.2024 r.

 

LUTY

LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

24

Ferie zimowe

 

  

12.02 – 25.02 .2024 r.

25

 

Tydzień kultury fizycznej

forma dowolna

np. zorganizowane zawody szkolne

samorząd szkolny , nauczyciele wychowania fizycznego

02.2024 r.)*

 

26

Wspólne wyjście na narty

lub łyżwy

 

Nauczyciele wychowania fizycznego.

 

02.2024 r.)*

MARZEC

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

27

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Udział delegacji uczniów w obchodach miejskich/powiatowych

Nauczyciel historii

1.03.2024 r.

28

Spotkanie z rodzicami

zebranie

Wychowawcy klas prowadzą zebranie a pedagog szkolny przygotowuje informacje dla wychowawców

14.03.2024 r.

29

Dzień Patrona Szkoły

 

forma dowolna

 

M. Cholewa,   D. Karpiel

21.03.2024 r.

30

Konkurs Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu

 

M.Nędza-Kubiniec,

A. Tylka-Suleja K.Mierczak

21.03.2024 r.

31

Dzień Otwarty Szkoły

wystawy, pokazy wyrobów

wicedyrektor   Dorota Karpiel

nauczyciele, samorząd szkolny, dyrekcja, warsztatowcy

21.03.2024 r.

32

Dzień Krwiodawstwa

 

służby medyczne, nauczyciele

03.2024 r.)*

 KWIECIEŃ

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

33

Golgota Wschodu

Udział delegacji uczniów w uroczystościach upamiętniających pomordowanych Polaków na ziemiach wschodnich.

Nauczyciel historii

04.2024 r.

34

Wiosenna przerwa świąteczna

  

28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

35

Oceny przewidywane dla uczniów klas V Technikum

 

Nauczyciele

12.04.2024 r. – 18.04.2024 r.

36

Powiadomienie

o przewidywanych ocenach rocznych

Wpis w dzienniku elektronicznym

wychowawcy klas V Technikum i nauczyciele

 

18.04.2024 r.

37

Wystawianie ocen uczniom

klas V Technikum

 

nauczyciele

19-24.04.2024 r.

38

Konferencja klasyfikacyjna

klas V Technikum

  

23.04.2024 r.

39

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Akademia

samorząd szkolny , nauczyciele, dyrekcja

26.04.2024 r.

40

Rocznica Konstytucji 3 maja

prelekcje na godz. wychowawczych, gazetka ścienna, udział w uroczystościach miejskich

wychowawcy klas, samorząd szkolny, nauczyciel historii, zespół PP

22-30.04.2024 r.

oraz

3.05.2024 r.

MAJ

PRAKTYKI ZAWODOWE*

uczniów klas III  i IV Technikum Budowlanego

uczniów klas III i IV Technikum Architektury Krajobrazu oraz  klasy III i IV Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 

 

EGZAMINY MATURALNE*

*- wg oddzielnego harmonogramu

 

CZERWIEC

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

41

Szkolne dni języka angielskiego

konkursy, wystawy

wszyscy nauczyciele języka angielskiego

06.2024 r.)*

42

Szkolne dni języka niemieckiego

konkursy, wystawy

wszyscy nauczyciele języka niemieckiego

06.2024 r.)*

43

Ustalenie ocen przewidywanych dla pozostałych klas

 

nauczyciele

06-12.06.2024 r.                     

44

Powiadomienie rodziców

o przewidywanych ocenach rocznych

Wpis w dzienniku elektronicznym

wychowawcy klas i nauczyciele

 12.06.2024 r.

 

45

Wystawianie ocen

 

nauczyciele

13-17.06.2024 r. (do godz. 9:00 )

46

Konferencja klasyfikacyjna

  

18.06.2024 r.

47

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas

Msza święta,

 Apel

samorząd szkolny, nauczyciele, ksiądz,  dyrekcja

 

21.06.2024 r.

)*- organizacja tylko po wcześniejszym uzgodnieniem z Dyrekcją Szkoły