Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

WRZESIEŃ

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

1

Rozpoczęcie roku szkolnego Przypomnienie o rocznicy powstania Solidarności oraz rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Msza święta, Apel

dyrekcja, samorząd  szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele

01.09.2022 r.

2

Kiermasz  podręczników szkolnych

 

M. Cholewa

02.09.2022 r. – 23.09.2022 r.

3

Spotkanie z rodzicami

Zebranie

wychowawcy klas

14.09.2022 r.

4

Dzień Sybiraka

Udział delegacji uczniów w uroczystościach miejskich/powiatowych

B. Berbeka

17.09.2022 r.

5

Szkolny Konkurs „Sztuka Kaligrafii”

 

B. Skrobot

09/10.2022 r.

6

Wybór nowego samorządu uczniowskiego ZSB

zebranie samorządów klasowych

M. Cholewa

12-21.09.2022 r.

7

Realizacja zadań Obrony Cywilnej i bezpieczeństwa p. poż na terenie szkoły

alarm – ewakuacja szkoły

dyrekcja, pracownicy obsługi, nauczyciele, nauczyciel EDB

 09.2022 r.

PAŹDZIERNIK

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

8

Szkolny konkurs z języka angielskiego

Forma multimedialna

Katarzyna Wadas-Kaczor

Ewa Janczy

10.2022 r.

9

Dzień Papieski

Msza święta (delegacja), wystawy okolicznościowe

wychowawcy, nauczyciele uczący,   ksiądz, samorząd uczniowski

 

14.10.2022 r.

10

Dzień Edukacji Narodowej

Wystawy okolicznościowe

wychowawcy klas, nauczyciele

 

14.10.2022 r.

11

Dzień Krwiodawstwa

 

służby medyczne, pedagog, nauczyciele

10.2022 r.

12

Dzień Wszystkich Świętych, Święto Zmarłych

porządkowanie grobów (Pęksowy Brzyzek, Nowy Cmentarz)

wyznaczone klasy, A. Bukowski, K. Kowacz, H. Korn

21-30.10.2022 r.

LISTOPAD

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

13

Święto Odzyskania Niepodległości

prelekcje na godz. wych., udział w uroczystościach miejskich, gazetka ścienna, inne inicjatywy

wychowawcy klas, samorząd  szkolny, uczniowie

11.2022 r.

14

Spotkanie z rodzicami

Zebranie

wychowawcy klas

17.11.2022 r.

15

Tydzień Profilaktyki

wykłady, prelekcje

pedagog szkolny

11.2022 r

GRUDZIEŃ

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

16

Szkolne dni języka angielskiego

konkursy, wystawy

wszyscy nauczyciele języka angielskiego

ustalone przez dyrektora i n-li

17

Szkolne dni języka niemieckiego

konkursy, wystawy

wszyscy nauczyciele języka niemieckiego

ustalone przez dyrektora i n-li

18

Wystawianie ocen

 

Nauczyciele

14-21.12.2022 r.

19

Powiadomienie rodziców o ocenach śródrocznych

Informacja poprzez dziennik elektroniczny

wychowawcy klas

 22.12.2022 r.

20

Boże Narodzenie

spotkanie opłatkowe

dyrekcja, samorząd  szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele

 

22.12.2022 r.

 

21

Zimowa przerwa świąteczna

  

23.12.22-02.01.2023 r.

STYCZEŃ

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

22

Konferencja klasyfikacyjna

  

03.01.2023 r.

23

Tydzień kultury języka

konkursy, wystawy

samorząd szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele języków

 

01.2023 r.

 

24

Ferie zimowe

  

30.01-12.02.2023 r.

LUTY

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

25

 

Tydzień kultury fizycznej

forma dowolna np. zorganizowane zawody szkolne

samorząd szkolny, nauczyciele wychowania fizycznego

02.2023 r.)*

 26

Wspólne wyjście na narty lub łyżwy

 

Nauczyciele wychowania fizycznego.

 

02.2023 r.)*

 

 

MARZEC

LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

27

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Udział delegacji uczniów w obchodach miejskich/powiatowych

B. Berbeka

1.03.2023 r.

28

Dzień Patrona Szkoły

 

forma dowolna

 

M. Cholewa,  E. Janczy

21.03.2023 r.

29

Konkurs Wiedzy o Budownictwie Ludowym na Podhalu

 

M.Nędza-Kubiniec, A. Tylka-Suleja  K. Mierczak

21.03.2023r.

30

Dzień Otwarty Szkoły

wystawy, pokazy wyrobów

wicedyrektor   Dorota Karpiel

nauczyciele, samorząd szkolny, dyrekcja, warsztatowcy

21.03.2023 r.

31

Dzień Krwiodawstwa

 

służby medyczne, nauczyciele

03.2023 r.)*

KWIECIEŃ

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

32

Golgota Wschodu

Udział delegacji uczniów w  uroczystościach upamiętniających pomordowanych Polaków na ziemiach wschodnich.

B. Berbeka

04.2023 r.

33

Wiosenna przerwa świąteczna

  

06.04.2023 r.-11.04.2023 r.

34

Oceny przewidywane dla uczniów klas IV Technikum

 

Nauczyciele

14.04.2023 r.-20.04.2023 r.

35

Powiadomienie

o przewidywanych ocenach rocznych

Wpis w dzienniku elektronicznym

wychowawcy klas IV Technikum i nauczyciele

 20.04.2023 r.

36

Wystawianie ocen uczniom klas IV Technikum

 

nauczyciele

21-24.04.2023 r.

37

Spotkanie z rodzicami

Zebranie

wychowawcy klas

24.04.2023 r.

38

Konferencja klasyfikacyjna klas IV Technikum

  

 25.04.2023 r.

39

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Akademia

samorząd szkolny, nauczyciele, dyrekcja

 28.04.2023 r.

40

Rocznica Konstytucji 3 maja

prelekcje na godz. wychowawczych, gazetka ścienna, udział w uroczystościach miejskich

wychowawcy klas, samorząd szkolny

24-28.04.2023 r. oraz 3.05.2023 r.

MAJ

 PRAKTYKI ZAWODOWE*

uczniów klas III  i IV Technikum Budowlanego uczniów klas III i IV Technikum Architektury Krajobrazu oraz  klasy III i IV Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 EGZAMINY MATURALNE*

*- wg oddzielnego harmonogramu

CZERWIEC

 LP

 NAZWA

FORMA WYKONANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

41

Szkolne dni języka angielskiego

konkursy, wystawy

wszyscy nauczyciele języka angielskiego

06.2023 r.)*

42

Szkolne dni języka niemieckiego

konkursy, wystawy

wszyscy nauczyciele języka niemieckiego

06.2023 r.)*

43

Ustalenie ocen przewidywanych dla pozostałych klas

 

nauczyciele

07-14.06.2023 r.                     

44

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

Wpis w dzienniku elektronicznym

wychowawcy klas i nauczyciele

 15.06.2023 r.

 

45

Wystawianie ocen

 

nauczyciele

15-19.06.2023 r. (do godz. 9:00 )

 

46

Konferencja klasyfikacyjna

  

20.06.2023 r.

47

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla pozostałych klas

Msza święta, Apel

samorząd szkolny, nauczyciele, dyrekcja

 23.06.2023 r.

)*- organizacja tylko po wcześniejszym uzgodnieniem z Dyrekcją Szkoły