Monitoring wizyjny

Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego – ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren szkoły jest monitorowany (budynek główny – monitoring obejmuje wejścia do szkoły, korytarze, parking przed i za szkołą, ciągi komunikacyjne; sala gimnastyczna; budynek z cegły – wejście do budynku, ciąg komunikacyjny, wejście do warsztatów szkolnych). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego – ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.