Samorząd Uczniowski

Opiekun: mgr Monika Cholewa (administrator funpage’a Samorządu Uczniowskiego ZSB)

Rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca – Anna Gał kl. IV TAK
Z-ca przewodniczącej – Monika Obrochta kl. II TBa
Sekretarz – Julia Obrochta kl. IV TAK
Sekretarz – Kinga Szybalska kl. IV TBa
Sekretarz – Grażyna Turza kl. III TAK
Sekretarz – Daniel Smok kl. III TBa

Rok szkolny 2020/2021

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Reprezentuje on interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działania wywiera wpływ na życie szkoły i współdecyduje o sprawach jej dotyczących. Jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działań samorządu jest właściwie nieograniczone.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego parę lat temu powstało Szkolne Koło Charytatywne, z którym ściśle współpracuje. Głównym celem  ich działalności jest bezinteresowna, dobrowolna i nieodpłatna pomoc potrzebującym, oraz poznanie idei wolontariatu.

Przewidziane działania charytatywne:
  1. „Akcja zakrętkowa” (zbieranie plastykowych zakrętek dla potrzebujących)
  2. „Dajmy Dzieciom Nadzieję” (koordynacja i rozprowadzanie Świątecznych Kartek Dobroczynnych Stowarzyszenia Sursum Corda).
  3. „Słodka pomoc dla potrzebujących” – Charytatywna sprzedaż ciast na rzecz potrzebujących.
  4. „Świąteczna paczka dla potrzebujących” (zbieranie paczek żywnościowych dla uczniów naszej szkoły mający trudności materialne w rodzinie).
  5. Akcje spontaniczne wynikające z bieżących potrzeb.