Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022:

TECHNIKUM (5-LETNIE)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /1 /2019

Część 2 : 952 /2/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

  Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

  Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

1006/1/2019

  Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Massa, A. Mrzigot, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

  Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

988/1/2019

  Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

960/2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

  Budownictwo ogólne

WSIP; Popek Mirosława „Budownictwo ogólne” BUD.14 WSiP, B.Bisaga; Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów cz.1

34/2014

  Technologia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

Klasa I

1086/1/2020

  Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

  Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

Klasa I

1086/1/2020

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /1 /2019

Część 2 : 952 /2/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

  Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

  Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” zakres rozszerzony – M. Guzik, R. kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

1010/1/2019

  Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Massa, A. Mrzigot, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

  Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

971/1/2019

  Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów; dobieranie metod i środków ochrony roślin

Architektura krajobrazu cz. 1(Podstawy architektury krajobrazu), 8(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej) ,9(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej)

Wyd. VIRIDIA lub HORTPRESS

Autorzy: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski

Część 1: 1.44.31/2018

Część 8: 1.58.12/2019

Część 9: 1.60.2/2020 

  Rośliny ozdobne

  Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Zajęcia praktyczne – urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architekturykrajobrazu

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /1 /2019

Część 2 : 952 /2/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

  Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

  Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

1006/1/2019

  Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Massa, A. Mrzigot, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

  Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

988/1/2019

  Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Nie wymagany

Systemy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,

Fotowoltaika, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Słoneczne instalacje grzewcze.

Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce,

/nie wymagane/

2020

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

Technologia wykonania systemów i instalacji elektrycznych

Nie wymagany

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,

Fotowoltaika, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Słoneczne instalacje grzewcze.

Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce,

/nie wymagane/

2020

Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP,  Jarosław Czubaty ,  Historia 2

MEN 987/2/2020

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

1006/2/2020

  Chemia

c.d. To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Massa, A. Mrzigot, J. Mrzigod; Nowa EraTo jest chemia 2 – zakrespodstawowy994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

  Matematyka

cd. część 1 i Matematyka 2,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

988/2/2020

  Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Budownictwo ogólne

WSIP; Popek Mirosława „Budownictwo ogólne”

34/2014

  Mechanika budowli/konstrukcje budowlane

Nie wymagany

  Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

  Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

1086/1/2020

  Zajęcia praktyczne zbrojarsko-betoniarskie

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP,  Jarosław Czubaty ,  Historia 2

MEN 987/2/2020

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony – M. Guzik, R. kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

1010/2/2020

  Chemia

c.d. To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Massa, A. Mrzigot, J. Mrzigod; Nowa Era

To jest chemia 2 – zakrespodstawowy

 

  Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

  Matematyka

Cd część  1 i Matematyka 2, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

971/2/2020

  Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

 

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

  Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów; dobieranie metod i środków ochrony roślin

 

Architektura krajobrazu cz. 1(Podstawy architektury krajobrazu), 8(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej) ,9(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej)

Wyd. VIRIDIA lub HORTPRESS

Autorzy: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski

Część 1: 1.44.31/2018

Część 8: 1.58.12/2019

Część 9: 1.60.2/2020 

 

  Rośliny ozdobne

  Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Zajęcia praktyczne – urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP,  Jarosław Czubaty ,  Historia 2

MEN 987/2/2020

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

1006/2/2020

  Chemia

c.d. To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Massa, A. Mrzigot, J. Mrzigod; Nowa Era

To jest chemia 2 – zakrespodstawowy

 

  Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

  Matematyka

cd. część 1 i Matematyka 2,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

988/2/2020

  Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Nie wymagany

Systemy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,

Słoneczne instalacje grzewcze, Energia cieplna Ziemi i powietrza, Energia Wiatru, Energia Wody,

Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce,

/nie wymagane/

2020

Technologia wykonania systemów i instalacji elektrycznych

Nie wymagany

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Pracownia dokumentacji technicznej

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

2011

Pracownia kosztorysowania

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Praca zbiorowa, JĘZYK POLSKI, OBLICZA EPOK, kl. 3, cz. 1

952/5/2021

  Język angielski

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom  B1/B1+); Pearson

947/3/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

Biologia na czasie; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; ISBN 978832326742163; J. Hołeczek

1006/3/2021

  Chemia

Chemia organiczna. Częsć 2, Nowa Era994/2/2020

  Fizyka

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/3/2021

  Informatyka

Nie wymagany

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Budownictwo ogólne

Nie wymagany

  Mechanika budowli/konstrukcje budowlane

Nie wymagany

  Organizacja robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowych

Organizacja i technologia robót wykończeniowych;

Organizacja i technologia robót stanu surowego;

T. Maj; WSiP

MEN 24/2013

MEN 25/2013

Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Nie wymagany

Zajęcia praktyczne zbrojarsko-betoniarskie

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Praca zbiorowa, JĘZYK POLSKI, OBLICZA EPOK, kl. 3, cz. 1

952/5/2021

  Język angielski

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom  B1/B1+); Pearson

947/3/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

Biologia na czasie 3; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; ISBN 9788326742170; J. Hołeczek, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin

1010/3/2021

  Chemia

Chemia organiczna. Częsć 2, Nowa Era994/2/2020

  Fizyka

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy; wyd. Nowa Era

971/2/2020

  Informatyka

Nie wymagany

  Wychowanie

Fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Rośliny ozdobne

Nie wymagany

Kosztorysowanie

Nie wymagany

  Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

  Zajęcia praktyczne – urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

Opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Praca zbiorowa, JĘZYK POLSKI, OBLICZA EPOK, kl. 3, cz. 1

952/5/2021

  Język angielski

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom  B1/B1+); Pearson

947/3/2019

  Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

 

Biologia na czasie; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; ISBN 978832326742163; J. Hołeczek

1006/3/2021

  Chemia

 

Chemia organiczna. Częsć 2, Nowa Era994/2/2020

  Fizyka

 

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

 

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/3/2021

  Informatyka

 

Nie wymagany

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Zajęcia praktyczne – montaż instalacji

Nie wymagany

Zajęcia praktyczne – montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nie wymagany

Pracownia kosztorysowania

Nie wymagany

TECHNIKUM (4-LETNIE)
PrzedmiotPodręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski:

1)      Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś, kl.2 cz.1, zakres podstawowy, Stentor

2)      Jacek Kopciński, Przeszłość to dziś, kl.2 cz.2, zakres podstawowy, Stentor

 

498/3/2013

498/4/2016

  Język angielski

 

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan931/2018

  Język niemiecki

 

Direktneu cz. 2a; Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, wyd. Lektor Klett333/3/2019

  Matematyka

 

cd. część 2 oraz Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Wesołowska; zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era360/3/2014
  Wychowanie fizyczneNie wymagany

Religia

 

Nie wymagany
Historia i społeczeństwoPanteon Ojczysty + moduły c.d.; WSiP644/1/2013
Przedmioty zawodowe
Bezpieczeństwo i higiena pracyBezpieczeństwo i higiena pracy WSiP, nie wymagany2013
Język angielski zawodowyNie wymagany
  Budownictwo ogólneNie wymagany
  Technologia zbrojarsko-betoniarskaNie wymagany

  Mechanika budowli

 

Nie wymagany
Organizacja robót budowlanychNie wymagany
Organizacja robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowychOrganizacja i technologia robót wykończeniowych. Kwalifikacja B.33.3, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. Technik budownictwa24/2013
Utrzymanie obiektów budowlanych oraz roboty rozbiórkoweNie wymagany

Kosztorysowanie

 

Nie wymagany
Dokumentacja przetargowaNie wymagany
  Pracownia zbrojarsko-betoniarskaNie wymagany
Pracownia organizacji robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowychNie wymagany
Pracownia kosztorysowaniaNie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski:

1)      Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś, kl.2 cz.1, zakres podstawowy, Stentor

2)      Jacek Kopciński, Przeszłość to dziś, kl.2 cz.2, zakres podstawowy, Stentor

 

498/3/2013

498/4/2016

  Język angielski

 

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan

931/2018

  Język niemiecki

 

Direktneu cz. 2a; Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, wyd. Lektor Klett

333/3/2019

  Matematyka

 

cd. część 2 oraz Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Wesołowska; zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

378/3/2014

Biologia

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów. F.Dubert, M.Jurkowiak…

564/3/2014

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

 

Historia i społeczeństwo

Panteon Ojczysty + moduły c.d.; WSiP

644/1/2013

Przedmioty zawodowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy WSiP, nie wymagany

2013

  Rośliny ozdobne

Nie wymagany

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

Kosztorysowanie

Nie wymagany

Budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Nie wymagany

Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

Opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu

Nie wymagany

Zajęcia praktyczne – budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski:

1)      Ewa Paczoska, Przeszłość to dziś, kl.2 cz.1, zakres podstawowy, Stentor

2)      Jacek Kopciński, Przeszłość to dziś, kl.2 cz.2, zakres podstawowy, Stentor

 

498/3/2013

498/4/2016

  Język angielski

 

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan

931/2018

  Język niemiecki

 

Direktneu cz. 2a; Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, wyd. Lektor Klett

333/3/2019

  Matematyka

 

cd. część 2 oraz Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Wesołowska; zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era

360/3/2014

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Historia i społeczeństwo

Panteon Ojczysty + moduły c.d.; WSiP

644/1/2013

Przedmioty zawodowe

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy WSiP, nie wymagany

2013

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

Technologia wykonania systemów i instalacji elektrycznych

Nie wymagany

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Pracownia eksploatacji instalacji elektrycznych

Nie wymagany

Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko

Nie wymagany

Pracownia kosztorysowania

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Jacek Kopciński. Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy drugiej. Część 2. Podręcznik  do klasy trzeciej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Stentor

Klasa 2, część 2 : 498 /4/2013

Klasa 3: 498/5 /2014

  Język angielski

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan

931/2018

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum autor: Grażyna Zendrowska Korpus, poziom: III.2,  Podręcznik: Direktneu Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 2b, wydawnictwo: Lektor Klett

333/4/2016/z1

  Matematyka

cd. Matematyka 3, Wojciech Babiański, Lecha Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era

360/3/2014

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

 

Historia i społeczeństwo

c.d.  Europa i świat ,praca zbiorowa WSiP  +  Nauka…, Robert Gucman WSiP

667/5/2013

667/8/2016

 

Przedmioty zawodowe

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej(Ekonomik) – nie wymagany

42/2014

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Kosztorysowanie

Nie wymagany

 

  Dokumentacja przetargowa

Nie wymagany

 

  Pracownia organizacji robót budowlanych

Tadeusz Maj , Organizacja i przygotowanie budowy . Kwalifikacja B.33.1, WSiP 2013, nie wymagany

 

7/2013

  Pracownia organizacji robót budowlanych stanu surowego

Nie wymagany

 

  Pracownia kosztorysowania

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Jacek Kopciński. Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy drugiej. Część 2. Podręcznik dla klasy trzeciej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Stentor

Klasa 2, część 2 : 498 /4 /2013

Klasa 3 : 498 /5 /2014

  Język angielski

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan

931/2018

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum autor: Grażyna Zendrowska Korpus, poziom: III.2,  Podręcznik: Direktneu Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 2b, wydawnictwo: Lektor Klett

333/4/2016/z1

  Matematyka

cd. Matematyka 3, Wojciech Babiański, Lecha Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

378/3/2014

Biologia

Biologia na czasie 3. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. F.Duber, M.Guzik..

1010/3/2021

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

 

Historia i społeczeństwo

c.d.  Europa i świat ,praca zbiorowa WSiP  +  Nauka…, Robert Gucman WSiP

667/5/2013

667/8/2016

 

Przedmioty zawodowe

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej(Ekonomik) – nie wymagany

42/2014

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

 

  Zajęcia praktyczne – budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

 

  Pracownia projekt. budowy i konserwacji obiektów małej architektury

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Jacek Kopciński. Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy drugiej. Część 2. Podręcznik dla klasy trzeciej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Stentor

Klasa 2, część 2 : 498 /4 /2013

Klasa 3 : 498 /5 /2014

  Język angielski

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan

931/2018

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum autor: Grażyna Zendrowska Korpus, poziom: III.2,  Podręcznik: Direktneu Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 2b, wydawnictwo: Lektor Klett

333/4/2016/z1

  Matematyka

cd. Matematyka 3, Wojciech Babiański, Lecha Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era

 

360/3/2014

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

 

Historia i społeczeństwo

c.d.  Europa i świat ,praca zbiorowa WSiP  +  Nauka…, Robert Gucman WSiP

667/5/2013

667/8/2016

Przedmioty zawodowe

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej(Ekonomik) – nie wymagany

42/2014

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

 

  Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

  Pracownia eksploatacji instalacji elektrycznych

Nie wymagany

 

  Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (po szkole podstawowej)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki,  Historia 1

MEN-1078/1/2019

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

  Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

  Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

  Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.  Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

960/2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Technologia robót ciesielskich

Nie wymagany

  Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki,  Historia 1

MEN-1078/1/2019

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

  Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

  Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

  Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

                             Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.  Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

960/2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

  Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon N7240

1077 /1/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki Historia 1

MEN-1078/1/2019

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

  Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

  Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

  Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.  Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

960/2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy

Instalacje Sanitarne, Mirosława Popek, Bożena Wapińska, WSiP

9/03

  Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K, 

Sieci wodociągowe, Instalacji wodociągowe, WSiP, Warszawa 2008.

Wodociągi – Heidrich Z,

Sieci wodociągowe, Instalacji wodociągowe WSiP, Warszawa 2008.

/nie wymagany/

  Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Instalacje sanitarne – Alfons Gassner

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski; Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia po szk. podst.; Katarzyna Tomaszek; wyd. OPERON 2020 N7240

1077/2/2020

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

 

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki, Historia 2

MEN 1078/2/2020

  Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

  Fizyka

 

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

  Matematyka

 

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

967/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Budownictwo ogólne

 

Nie wymagany

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nie wymagany

 

  Technologia robót ciesielskich

 

 

  Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon 2020 N7240

1077/2/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki, Historia 2

MEN-1078/2/2020

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

  Fizyka

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

  Matematyka

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Maszyny i narzędzia

Nie wymagany

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

  Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

  Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon 2020 N7240

1077/2/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki,  Historia 2

MEN-1078/2/2020

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

  Fizyka

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

  Matematyka

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy, Instalacje sanitarne i ruruciągowe przemysłowe, Zygmuny Wasilewski, WSiP

12/99

  Budownictwo ogólne

Nie wymagany

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K,

Instalacji wodociągowe, Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, Sieci

i przyłącza gazowe, Instalacje gazowe,  WSiP, Warszawa 2008.

/nie wymagany/

 

Kanalizacja – Heidrich Z,

Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, WSiP, Warszawa 2006.

/nie wymagany/

  Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Nie wymagany

  Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. Helion

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon

1077/3/2021

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

 

c.d. OPERON cz. 3; Historia 3; Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki

 

WOS

 

(do szkoły branżowej) Wiedza o społeczeństwie; autorzy: Surmacz, Maleska, Smutek

1065/2019

  Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

  Fizyka

 

Fizyka dla szkoły branżowej I st. Kl. 3; Grzegorz Kornaś; OPERON

MEN-1086/3/2021

  Matematyka

 

To się liczy 3! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/3/2021

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Maszyny i narzędzia

 

Nie wymagany

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

  Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

  Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon

1077/3/2021

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

 

c.d. OPERON cz. 3; Historia 3; Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki

 

WOS

 

(do szkoły branżowej) Wiedza o społeczeństwie; autorzy: Surmacz, Maleska, Smutek

1065/2019

  Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

  Fizyka

 

Fizyka dla szkoły branżowej I st. Kl. 3; Grzegorz Kornaś; OPERON

MEN-1086/3/2021

  Matematyka

 

To się liczy 3! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/3/2021

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Budownictwo ogólne

Nie wymagany

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

  Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Nie wymagany

  Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Nie wymagany

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (po gimnazjum)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Barbara Chuderska „Język polski”. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej; wyd. OPERON 2013. Część 2

526/2/2013

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

948/2/2019

  WOS

 

Po prostu WOS; M. Grondas, J. Żmijewski

51/2012

  Matematyka

 

Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych cz. 2; Wojciech Babiański, Karolina Wej; NOWA ERA

573/2/2013/2015

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

  Maszyny i narzędzia

 

Nie wymagany

 

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nie wymagany

 

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

  Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Barbara Chuderska „Język polski”. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej; wyd. OPERON 2013. Część 2

526/2/2013

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

948/2/2019

  WOS

 

Po prostu WOS; M. Grondas, J. Żmijewski

51/2012

  Matematyka

 

Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych cz. 2; Wojciech Babiański, Karolina Wej; NOWA ERA

573/2/2013/2015

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

  Budownictwo ogólne

Nie wymagany

 

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Nie wymagany

 

  Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Nie wymagany

 

Skip to content