Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021:

TECHNIKUM (4-LETNIE)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

A. Nawarecki, D. siwicka „Przeszłość to dziś”kl.1 cz.2 i kl.2 cz.1

zakres podstawowy, wyd. Stentor

498/1/2012/2015

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

NPP: 947/2/2019

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum autor: Grażyna Zendrowska Korpus, poziom: III.2,Podręcznik: Direkt neu Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

333/2/2015/z2

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w Przedsiębiorczość(zakres podstawowy) Nowa Era

467/2012

Matematyka

cd. cześć 1 i Matematyka 2, Wojciech Babiański, Lecha Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era

360/2/2013

Wychowanie fizyczne

Ewa Czerska,, Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym dla gimnazjum, liceum i technikum”.     

DKW 4014 – 283/99

Religia

Nie wymagany

 

Historia i społeczeństwo

WSiP Panteon Ojczysty…, M. Markowicz, O. Pytlińska,..+ Rządzący i rządzeni praca zbiorowa,WSiP

 

644/1/2013/2015

667/4/2013

Przedmioty zawodowe

Budownictwo ogólne

Nie wymagany

 

Technologia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

nie wymagany

Mechanika budowli

Nie wymagany

 

Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

 

Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

nie wymagany

Zajęcia praktyczne zbrojarsko-betoniarskie

Mirosław Kozłowski, Tadeusz Maj, Mirosława Popek.Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych ,Część 1,Wydawnictwo WSiP.

2018

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (po szkole podstawowej)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

SPP: 948/2/2019

Historia

OPERON,Mirosław Ustrzycki,Janusz Ustrzycki,Historia 1

MEN-1078/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

Technologia robót ciesielskich

Nie wymagany

Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

SPP: 948/2/2019

Historia

OPERON,Mirosław Ustrzycki,Janusz Ustrzycki,Historia 1

MEN-1078/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

SPP: 948/2/2019

Historia

OPERON,Mirosław Ustrzycki,Janusz Ustrzycki Historia 1

MEN-1078/1/2019

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy

Instalacje Sanitarne, Mirosława Popek, Bożena Wapińska, WSiP

9/03

Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K,

Sieci wodociągowe, Instalacji wodociągowe, WSiP, Warszawa 2008.

Wodociągi – Heidrich Z,

Sieci wodociągowe, Instalacji wodociągowe WSiP, Warszawa 2008.

/nie wymagany/

Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Instalacje sanitarne – Alfons Gassner

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon 2020 N7240

1077/2/2020

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

SPP: 948/2/2019

Historia

OPERON,Mirosław Ustrzycki,Janusz Ustrzycki, Historia 2

MEN-1055/3/2020

Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

Fizyka

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

Matematyka

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/2/2020

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

Maszyny i narzędzia

Nie wymagany

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon 2020 N7240

1077/2/2020

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

SPP: 948/2/2019

Historia

OPERON,Mirosław Ustrzycki,Janusz Ustrzycki,Historia 2

MEN-1055/3/2020

Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

Fizyka

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

Matematyka

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/2/2020

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy, Instalacje sanitarne i ruruciągowe przemysłowe, Zygmuny Wasilewski, WSiP

12/99

Budownictwo ogólne

Nie wymagany

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K,

Instalacji wodociągowe, Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, Sieci

i przyłącza gazowe, Instalacje gazowe,WSiP, Warszawa 2008.

/nie wymagany/

 

Kanalizacja – Heidrich Z,

Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, WSiP, Warszawa 2006.

/nie wymagany/

Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Nie wymagany

Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. Helion

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (po gimnazjum)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia MEN

 

Język polski

Jolanta Kusiak. Język polski. Część 1. Wyd. Operon

526 /1 /2012 /2015

 

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

NPP: 947/2/2019

 

Historia

Historia . Po prostu, K. Gutowski, R. Dolecki, J. Smoleński WSiP

558/2012

 

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość(zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

 

Matematyka

Matematyka 2 podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych

Wojciech Babiański, Karolina Wej

wydawnictwo Nowa Era

573/2/2013/2015

 

Wychowanie fizyczne

Ewa Czerska,, Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym dla gimnazjum, liceum i technikum”.

DKW 4014 – 283/99

 

Religia

Nie wymagany

 

 

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Maszyny i narzędzia

Nie wymagany

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

 

Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

 

 

Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

 

Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. Helion

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Jolanta Kusiak. Język polski. Część 1. Wyd. Operon

526 /1 /2012 /2015

Język angielski

Oxford Solutions Pre-intermediate; T. Falla, P.A. Davies, J. Sobierska; Poziom – preintermediate; Oxford U.P.

733/2/2015

Historia

Historia .Po prostu, K. Gutowski, R. Dolecki, J. SmoleńskiWSiP

558/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość(zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

Matematyka

Matematyka 2 podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych

Wojciech Babiański, Karolina Wej

wydawnictwo Nowa Era

573/2/2013/2015

Wychowanie fizyczne

Ewa Czerska,, Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym dla gimnazjum, liceum i technikum”. 

DKW 4014 – 283/99

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Budownictwo ogólne

Nie wymagany

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K,

Instalacji wodociągowe, Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, Sieci
i przyłącza gazowe, Instalacje gazowe,WSiP, Warszawa 2008.

/nie wymagany/

Kanalizacja – Heidrich Z,

Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, WSiP, Warszawa 2006.

/nie wymagany/

Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Instalacje sanitarne – Alfons Gassner

 

Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Barbara Chuderska. Język polski część 2. Wyd. Operon

526 /2/2013 /2016

Język angielski

Oxford Solutions Pre-intermediate; T. Falla, P.A. Davies, J. Sobierska; Poziom – preintermediate; Oxford U.P.

733/2/2015

Wiedza o społeczeństwie

Po prostu. Wos,M. Gromada, J. Żmijski. WSiP

MEN 531/2012/2014

Matematyka

Matematyka 2 podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych

Wojciech Babiański, Karolina Wej

wydawnictwo Nowa Era

573/2/2013/2015

Wychowanie fizyczne

Ewa Czerska,, Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym dla gimnazjum, liceum i technikum”. 

DKW 4014 – 283/99

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Maszyny i narzędzia

Nie wymagany

 

Podejmowanie i prowadzenie działalności gosp.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (Ekonomik) – nie wymagany

42/2014

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

 

Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

Doradztwo zawodowe

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Barbara Chuderska. Język polski część 2. Wyd. Operon

526 /2/2013 /2016

Język angielski

Oxford Solutions Pre-intermediate; T. Falla, P.A. Davies, J. Sobierska; Poziom – preintermediate; Oxford U.P.

733/2/2015

Wiedza o społeczeństwie

Po prostu Wos,M. Gromada, J. ŻmijskiWSiP

MEN 531/2012/2014

Matematyka

Matematyka 2 podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych

Wojciech Babiański, Karolina Wej

wydawnictwo Nowa Era

573/2/2013/2015

Wychowanie fizyczne

Ewa Czerska,, Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym dla gimnazjum, liceum i technikum”. 

DKW 4014 – 283/99

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Budownictwo ogólne

Nie wymagany

 

Podejmowanie i prowadzenie działalności gosp.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (Ekonomik) – nie wymagany

42/2014

Język angielski zawodowy

Podręcznik nie wymagany

Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz.2, Cieślowski S, Krygier K,

 Instalacje grzewcze, WSiP, Warszawa 2010.

Ogrzewnictwo. Wentylacja. Klimatyzacja, Krygier K, Klinke T, Sewerynik J,

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, WSiP, Warszawa 2007.

/nie wymagane/

Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Instalacje sanitarne – Alfons Gassner

 

Doradztwo zawodowe

Nie wymagany

 

Skip to content