Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023:

TECHNIKUM (5-LETNIE)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP (Nowa edycja)

Część 1 : 952/1/2022

Część 2 : 952/2/2019

 

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/1/2022

Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

 

1006/1/2019

Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

988/1/2019

Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

960/2019

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

Budownictwo ogólne

WSIP; Popek Mirosława „Budownictwo ogólne”

 

34/2014

Technologia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019 Klasa I

1086/1/2020

Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

 

Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019 Klasa I

1086/1/2020

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP (Nowa edycja)

Część 1 : 952 /1 /2022

Część 2 : 952 /2/2019

 

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/1/2022

Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” zakres rozszerzony – M. Guzik, R. kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

1010/1/2019

Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

971/1/2019

Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

 

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

 

Architektura krajobrazu cz. 1(Podstawy architektury krajobrazu), 8(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej) ,9(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej) Wyd. VIRIDIA lub HORTPRESS Autorzy: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski (nie wymagany)

 

Rośliny ozdobne

 

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

2017

Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP (Nowa edycja)

Część 1 : 952 /1 /2022

Część 2 : 952 /2/2019

 

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/1/2022

Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

 

1006/1/2019

Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

988/1/2019

Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

 

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Nie wymagany

 

Systemy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Fotowoltaika, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Słoneczne instalacje grzewcze. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, /nie wymagane/

 

2020

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

 

Technologia wykonania systemów i instalacji elektrycznych

Nie wymagany

 

 

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Fotowoltaika, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Słoneczne instalacje grzewcze. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, /nie wymagane/

 

2020

Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Oblicza epok. Część 2.1 i 2.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP,  Jarosław Czubaty ,  Historia 2

MEN 987/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

1006/2/2020

Chemia

c.d. To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa EraTo jest chemia 2 – zakres podstawowy 994/1/2019

Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

Matematyka

cd. część 1 i Matematyka 2,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

988/2/2020

Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Budownictwo ogólne

WSIP; Popek Mirosława „Budownictwo ogólne”

34/2014

Mechanika budowli/konstrukcje budowlane

Nie wymagany

Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

1086/1/2020

Zajęcia praktyczne zbrojarsko-betoniarskie

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

Język polski

Oblicza epok. Część 2.1 i 2.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP,  Jarosław Czubaty ,  Historia 2

MEN 987/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony – M. Guzik, R. kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

1010/2/2020

Chemia

c.d. To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

To jest chemia 2 – zakres podstawowy

994/1/2019

Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

Matematyka

Cd część  1 i Matematyka 2, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

971/2/2020

Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

 

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

994/1/2019

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów; dobieranie metod i środków ochrony roślin

Architektura krajobrazu cz. 1(Podstawy architektury krajobrazu), 8(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej) ,9(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej) Wyd. VIRIDIA lub HORTPRESS Autorzy: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski (nie wymagany)

2017

Rośliny ozdobne

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Zajęcia praktyczne – urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Oblicza epok. Część 2.1 i 2.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

 Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

 Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2, Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP, Jarosław Czubaty , Historia 2

MEN 987/2/2020

 Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

 Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

 Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

 

1006/2/2020

 Chemia

c.d. To jest chemia 1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

To jest chemia 2 – zakres podstawowy

994/1/2019

 Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

 Matematyka

cd. część 1 i Matematyka 2,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

988/2/2020

Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

 

Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

20

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

 Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Nie wymagany

 

Systemy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,

Słoneczne instalacje grzewcze, Energia cieplna Ziemi i powietrza, Energia Wiatru, Energia Wody,

Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce,

/nie wymagane/

 

Technologia wykonania systemów i instalacji elektrycznych

Nie wymagany

 

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

Pracownia dokumentacji technicznej

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Pracownia kosztorysowania

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

Oblicza epok. Część 3.1 i 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/5/2021

 Język angielski

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

947/3/2019

 Język niemiecki

 

Direkt plus, G. Motta,… cz. 2a; Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

 Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

983/2/2020

 Geografia

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

 Biologia

 

Biologia na czasie; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; ISBN 978832326742163; J. Hołeczek

1006/3/2021

 Chemia

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/2/2020

 Fizyka

 

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

 Matematyka

 

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/3/2021

 Informatyka

 

Nie wymagany

 

 Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

 Budownictwo ogólne

Nie wymagany

 

 Mechanika budowli/konstrukcje budowlane

Nie wymagany

 

 Organizacja robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowych

Organizacja i technologia robót wykończeniowych;

Organizacja i technologia robót stanu surowego;T. Maj; WSiP

MEN 24/2013

MEN 25/2013

Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Nie wymagany

 

Zajęcia praktyczne zbrojarsko-betoniarskie

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

Oblicza epok. Część 3.1 i 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/5/2021

 Język angielski

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

947/3/2019

 Język niemiecki

 

Direkt plus, G. Motta,… cz. 2a; Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

 Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

 Geografia

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

 Biologia

 

Biologia na czasie 3; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; ISBN 9788326742170; J. Hołeczek, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin

1010/3/2021

 Chemia

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

994/2/2020

 Fizyka

 

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

 Matematyka

 

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy; wyd. Nowa Era

971/2/2020

 Informatyka

 

Nie wymagany

 

 Wychowanie

Fizyczne

 

Nie wymagany

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

 Język angielski zawodowy

 

Nie wymagany

 

Rośliny ozdobne

 

Nie wymagany

 

 Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

 

 Zajęcia praktyczne – urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

 

Opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

Oblicza epok. Część 3.1 i 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/5/2021

 Język angielski

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

947/3/2019

 Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2, Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

 Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

 Geografia

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

 Biologia

 

Biologia na czasie; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; ISBN 978832326742163; J. Hołeczek

1006/3/2021

 Chemia

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

994/2/2020

 Fizyka

 

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

 Matematyka

 

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/3/2021

 Informatyka

 

Nie wymagany

 

 Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

 

Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

Zajęcia prakty–zne – montaż instalacji

Nie wymagany

 

Zajęcia prakty–zne – montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

 

Oblicza epok. Część 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/6/2021

 Język angielski

 

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata

Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

+ Oxford Repetytorium Maturzysty poziom podstawowy i rozszerzony

947/3/2019

 

1137/2022

 Język niemiecki

 

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2, Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

 Wiedza o społeczeństwie

 

„W centrum uwagi” cz. 1 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era

1034/1/2019

 Geografia

 

 

 „Oblicza geografii 3”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

983/3/2021

 Biologia

 

 

Biologia na czasie 3, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, autor Jolanta Hołeczek, wyd. Nowa Era

1006/3/2021

 Chemia

 

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/2/2020

 Fizyka

 

 

Fizyka 3, Adam Ogaza, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

 Matematyka

 

 

cd. część 3 i Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/4/2022

 Wychowanie fizyczne

 

Nie wymagany

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

 Budownictwo ogólne

 

Nie wymagany

 

 Mechanika budowli/konstrukcje budowlane

Nie wymagany

 

Organizacja robót budowlanych

 

Nie wymagany

 

 Organizacja robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowych

Nie wymagany

 

Utrzymanie obiektów budowlanych oraz roboty rozbiórkowe

Nie wymagany

 

Kosztorysowanie

 

 

Nie wymagany

 

Pracownia organizacji robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowych

Nie wymagany

 

Pracownia kosztorysowania

 

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

 

Oblicza epok. Część 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/6/2021

 Język angielski

 

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata

Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

+ Oxford Repetytorium Maturzysty poziom podstawowy i rozszerzony

947/3/2019

 

1137/2022

 Język niemiecki

 

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2, Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

Wiedza o społeczeństwie

 

„W centrum uwagi” cz. 1 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era

1034/1/2019

 Geografia

 

 

 „Oblicza geografii 3”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

983/3/2021

 Biologia

 

Biologia na czasie 3, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres rozszerzony, autor F. Dubert, M. Guzik, A.Helmin, J.Hołeczek, S.Krawczyk, W.Zamachowski, wyd. Nowa Era

1010/3/2021

 Chemia

 

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

994/2/2020

 Fizyka

 

 

Fizyka 3, Adam Ogaza, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

 Matematyka

 

 

cd. część 3 i Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy; wyd. Nowa Era

971/4/2022

 Wychowanie

Fizyczne

 

Nie wymagany

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Kosztorysowanie

 

Nie wymagany

 

 Budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

 

 Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Nie wymagany

 

Opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu

Nie wymagany

 

Zajęcia praktyczne- budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

 

Oblicza epok. Część 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/6/2021

 Język angielski

 

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata

Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

+ Oxford Repetytorium Maturzysty poziom podstawowy i rozszerzony

947/3/2019

 

1137/2022

 Język niemiecki

 

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2, Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi” cz. 1 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era

1034/1/2019

 Geografia

 

 

 „Oblicza geografii 3”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

983/3/2021

 Biologia

 

 

Biologia na czasie 3, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, autor Jolanta Hołeczek, wyd. Nowa Era

1006/3/2021

 Chemia

 

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

994/2/2020

 Fizyka

 

 

Fizyka 3, Adam Ogaza, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

 Matematyka

 

 

cd. część 3 i Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/4/2022

 Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

 

Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

Pracownia eksploatacji urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

 

Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

TECHNIKUM (4-LETNIE)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Jacek Kopciński. Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy drugiej. Część 2. Podręcznik do klasy trzeciej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Stentor

Klasa 2, część 2 : 498 /4/2013

Klasa 3: 498/5 /2014

 Język angielski

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan

931/2018

 Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum autor: Grażyna Zendrowska Korpus, poziom: III.2, Podręcznik: Direkt neu Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 2b, wydawnictwo: Lektor Klett

333/4/2016/z1

 Matematyka

cd. Matematyka 3, Wojciech Babiański, Lecha Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era

360/3/2014

 Wychowanie fizyczne

Ewa Czerska ,, Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym dla gimnazjum, liceum i technikum”. 

DKW 4014 – 283/99

Religia

Nie wymagany

 

Historia i społeczeństwo

c.d. Europa i świat ,praca zbiorowa WSiP + Nauka…, Robert Gucman WSiP

667/5/2013

667/8/2016

 

Przedmioty zawodowe

Budownictwo ogólne

 

Nie wymagany

 

Utrzymanie obiektów budowlanych oraz roboty rozbiórkowe

Nie wymagany

 

 

 Kosztorysowanie

Nie wymagany

 

 Dokumentacja przetargowa

Nie wymagany

 

 Pracownia organizacji robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowych

Nie wymagany

 

 Pracownia kosztorysowania

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Jacek Kopciński. Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy drugiej. Część 2. Podręcznik dla klasy trzeciej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Stentor

Klasa 2, część 2 : 498 /4 /2013

Klasa 3 : 498 /5 /2014

 Język angielski

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan

931/2018

 Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum autor: Grażyna Zendrowska Korpus, poziom: III.2, Podręcznik: Direkt neu Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 2b, wydawnictwo: Lektor Klett

333/4/2016/z1

 Matematyka

cd. Matematyka 3, Wojciech Babiański, Lecha Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

378/3/2014

 Wychowanie fizyczne

Ewa Czerska ,, Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym dla gimnazjum, liceum i technikum”. 

DKW 4014 – 283/99

Religia

Nie wymagany

 

Historia i społeczeństwo

c.d. Europa i świat ,praca zbiorowa WSiP + Nauka…, Robert Gucman WSiP

667/5/2013

667/8/2016

 

Przedmioty zawodowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

 Budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

 

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Nie wymagany

 

 Opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu

Nie wymagany

 

 Zajęcia praktyczne- budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Jacek Kopciński. Przeszłość to dziś. Podręcznik dla klasy drugiej. Część 2. Podręcznik dla klasy trzeciej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Stentor

Klasa 2, część 2 : 498 /4 /2013

Klasa 3 : 498 /5 /2014

 Język angielski

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych; Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot; B1/B2; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Macmillan

931/2018

 Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum autor: Grażyna Zendrowska Korpus, poziom: III.2, Podręcznik: Direkt neu Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 2b, wydawnictwo: Lektor Klett

333/4/2016/z1

 Matematyka

cd. Matematyka 3, Wojciech Babiański, Lecha Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era

 

360/3/2014

 Wychowanie fizyczne

Ewa Czerska ,, Wybierz sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno – zdrowotnym dla gimnazjum, liceum i technikum”.

Nie wymagany

 

DKW 4014 – 283/99

Religia

Nie wymagany

 

Historia i społeczeństwo

c.d. Europa i świat ,praca zbiorowa WSiP + Nauka…, Robert Gucman WSiP

667/5/2013

667/8/2016

Przedmioty zawodowe

 Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

 

 Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

 Pracownia eksploatacji instalacji elektrycznych

Nie wymagany

 

 Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

 Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

 Historia

OPERON, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, Historia 1

MEN-1078/1/2019

Historia i teraźniejszość

„Historia i teraźniejszość” kl. 1 – wyd. Operon. Zakres podstawowy Beata Belica, Łukasz Skupny

 

 Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

 Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

 Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

 Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Karolina Wej, Wojciech Babiański wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

 Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie” Wyd. Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 Technologia robót ciesielskich

Nie wymagany

 Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

 Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

 Historia

OPERON, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, Historia 1

MEN-1078/1/2019

Historia i teraźniejszość

„Historia i teraźniejszość” kl. 1 – wyd. Operon. Zakres podstawowy Beata Belica, Łukasz Skupny

 

 Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

 Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

 Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

 Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Karolina Wej, Wojciech Babiański wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

 Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd. Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

 Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon N7240

1077 /1/2019

 Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

 Historia

OPERON, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki Historia 1

MEN-1078/1/2019

Historia i teraźniejszość

„Historia i teraźniejszość” kl. 1 – wyd. Operon. Zakres podstawowy Beata Belica, Łukasz Skupny

 

 Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

 Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

 Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

 Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Karolina Wej, Wojciech Babiański wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

 Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

 Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd. Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy Instalacje Sanitarne, Mirosława Popek, Bożena Wapińska, WSiP

9/03

 Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K, Sieci wodociągowe, Instalacji wodociągowe, WSiP, Warszawa 2008. Wodociągi – Heidrich Z, Sieci wodociągowe, Instalacji wodociągowe WSiP, Warszawa 2008. /nie wymagany/

 Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Instalacje sanitarne – Alfons Gassner

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

Język polski; Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia po szk. podst.; Katarzyna Tomaszek; wyd. OPERON 2020 N7240

1077/2/2020

 Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

 Historia

 

OPERON, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, Historia 2

MEN 1078/2/2020

 Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

 Fizyka

 

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

 Matematyka

 

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

967/2/2020

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Budownictwo ogólne

 

Nie wymagany

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nie wymagany

 

 Technologia robót ciesielskich

Nie wymagany

 

 Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon 2020 N7240

1077/2/2020

 Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

 Historia

OPERON, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, Historia 2

MEN-1078/2/2020

 Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

 Fizyka

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

 Matematyka

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Karolina Wej, Wojciech Babiański wydawnictwo Nowa Era

967/2/2020

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 Maszyny i narzędzia

Nie wymagany

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

 Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

 Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon 2020 N7240

1077/2/2020

 Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

 Historia

OPERON, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, Historia 2

MEN-1078/2/2020

 Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

 Fizyka

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

 Matematyka

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Karolina Wej, Wojciech Babiański wydawnictwo Nowa Era

967/2/2020

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy, Instalacje sanitarne i ruruciągowe przemysłowe, Zygmuny Wasilewski, WSiP

12/99

 Budownictwo ogólne

Nie wymagany

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

 Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K, Instalacji wodociągowe, Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, Sieci i przyłącza gazowe, Instalacje gazowe, WSiP, Warszawa 2008. /nie wymagany/

 

Kanalizacja – Heidrich Z, Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, WSiP, Warszawa 2006. /nie wymagany/

 Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Nie wymagany

 Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. Helion

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon

1077/3/2021

 Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

 Historia

 

c.d. OPERON cz. 3; Historia 3; Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

 

WOS

 

(do szkoły branżowej) Wiedza o społeczeństwie; autorzy: Surmacz, Maleska, Smutek

1065/2019

 Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

 Fizyka

 

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

 Matematyka

 

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

967/2/2020

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Budownictwo ogólne

 

Nie wymagany

 

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

 Technologia robót ciesielskich

Nie wymagany

 

 Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon

1077/3/2021

 Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

 Historia

 

c.d. OPERON cz. 3; Historia 3; Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

 

WOS

 

(do szkoły branżowej) Wiedza o społeczeństwie; autorzy: Surmacz, Maleska, Smutek

1065/2019

 Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

 Fizyka

 

Fizyka dla szkoły branżowej I st. Kl. 3; Grzegorz Kornaś; OPERON

MEN-1086/3/2021

 Matematyka

 

To się liczy 3! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Karolina Wej, Wojciech Babiański wydawnictwo Nowa Era

967/3/2021

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

 Maszyny i narzędzia

 

Nie wymagany

 

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

 Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

 

 Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

 Język polski

 

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon

1077/3/2021

 Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

 Historia

 

c.d. OPERON cz. 3; Historia 3; Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki

 

WOS

 

(do szkoły branżowej) Wiedza o społeczeństwie; autorzy: Surmacz, Maleska, Smutek

1065/2019

 Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

 

 Fizyka

 

Fizyka dla szkoły branżowej I st. Kl. 3; Grzegorz Kornaś; OPERON

MEN-1086/3/2021

 Matematyka

 

To się liczy 3! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia Karolina Wej, Wojciech Babiański wydawnictwo Nowa Era

967/3/2021

 Wychowanie fizyczne

Krzysztof Warchoł ,, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”.

 

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

 Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

 Budownictwo ogólne

Nie wymagany

 

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

 Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Nie wymagany

 

 Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Nie wymagany