Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024:

TECHNIKUM (5-LETNIE)

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP (Nowa edycja)

Część 1 : 952 /1 /2022

Część 2 : 952 /2/2019

 

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

  Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/1/2022

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i  zarządzanie – podręcznik; zakres podstawowy do liceum i technikum; wyd. Nowa Era; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

1193/1/2023

  Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

 

1006/1/2019

  Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

  Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

988/1/2019

  Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

1189/2023

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Budownictwo ogólne

WSIP; Popek Mirosława „Budownictwo ogólne”

 

34/2014

  Technologia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

Klasa I

1086/1/2020

  Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

 

  Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

Klasa I

1086/1/2020

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP (Nowa edycja)

Część 1 : 952 /1 /2022

Część 2 : 952 /2/2019

 

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

  Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/1/2022

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i  zarządzanie – podręcznik; zakres podstawowy do liceum i technikum; wyd. Nowa Era; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

1193/1/2023

  Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” zakres rozszerzony – M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

1010/1/2019

  Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

  Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

971/1/2019

  Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

 

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

—-

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

1189/2023

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

  Rośliny ozdobne

 

Architektura krajobrazu cz. 1(Podstawy architektury krajobrazu), 8(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej) , 9(Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej)

Wyd. VIRIDIA lub HORTPRESS

Autorzy: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski

(nie wymagany)

2017

  Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 1 i 2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP (Nowa edycja)

Część 1 : 952 /1 /2022

Część 2 : 952 /2/2019

 

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1a, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/1/2019

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak,  Spotkanie ze sztuką, Wydawnictwo Nowa Era

1009/2019

  Historia

Historia 1: M. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski; wyd. WSiP

987/1/2019

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/1/2022

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i  zarządzanie – podręcznik; zakres podstawowy do liceum i technikum; wyd. Nowa Era; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

1193/1/2023

  Geografia

Roman Malarz, Marek Więckowski: „Oblicza geografii 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/1/2019

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

 

1006/1/2019

  Chemia

To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 1/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/1/2019

  Matematyka

Matematyka 1,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej, Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

988/1/2019

  Informatyka

Informatyka 1 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/1/2019

 

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. Nowa Era

1189/2023

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (WSiP) – nie wymagany

2013

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Nie wymagany

 

Systemy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,

Fotowoltaika, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Słoneczne instalacje grzewcze.

Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce,

/nie wymagane/

 

2020

Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Technologia wykonania systemów i instalacji elektrycznych

Nie wymagany

 

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,

Fotowoltaika, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Słoneczne instalacje grzewcze.

Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce,

/nie wymagany/

 

2020

Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 2.1 i 2.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP,  Jarosław Czubaty ,  Historia 2

MEN 987/2/2020

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/2/2023

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

 

1006/2/2020

  Chemia

c.d. To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa EraTo jest chemia 2 – zakres podstawowy994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

  Matematyka

cd. część 1 i Matematyka 2,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

988/2/2020

  Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

 

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Budownictwo ogólne

WSIP; Popek Mirosława „Budownictwo ogólne”

 

34/2014

  Mechanika budowli/konstrukcje budowlane

Nie wymagany

 

  Pracownia dokumentacji technicznej

Nie wymagany

 

  Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Mirosław Kozłowski , Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01 , poziom podstawowy , WSiP 2019

1086/1/2020

  Zajęcia praktyczne zbrojarsko-betoniarskie

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 2.1 i 2.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP,  Jarosław Czubaty ,  Historia 2

MEN 987/2/2020

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/2/2023

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” zakres rozszerzony – M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

1010/2/2020

  Chemia

c.d. To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

To jest chemia 2 – zakres podstawowy

994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

  Matematyka

Cd część  1 i Matematyka 2, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era

971/2/2020

  Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

 

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

Dobieranie metod i środków ochrony roślin

Nie wymagany

  Rośliny ozdobne

 

Nie wymagany

 

  Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

  Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Zajęcia praktyczne – urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Oblicza epok. Część 2.1 i 2.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

Część 1 : 952 /3 /2020

Część 2 : 952 /4/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

  Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

WSiP,  Jarosław Czubaty ,  Historia 2

MEN 987/2/2020

Historia i teraźniejszość

Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980-2015. W. Roszkowski. Wyd. Biały Kruk

1145/2/2023

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

Wyd. Nowa Era, „Biologia na czasie 2” – A. Helmin, J. Holoczek; zakres podstawowy

 

1006/2/2020

  Chemia

c.d. To jest chemia  1- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

To jest chemia 2 – zakres podstawowy

994/1/2019

  Fizyka

Fizyka 2/Adam Ogaza/zakres podstawowy/wydawnictwo OPERON

1036/2/2020

  Matematyka

cd. część 1 i Matematyka 2,Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha , Poziom podstawowy i rozszerzony, Wyd. Nowa Era

988/2/2020

  Informatyka

Informatyka 2 zakres podstawowy W. Jochemczyk K. Olędzka WSIP

974/2/2020

 

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Nie wymagany

 

Systemy energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Ryszard Tytko, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,

Słoneczne instalacje grzewcze, Energia cieplna Ziemi i powietrza, Energia Wiatru, Energia Wody,

Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce,

/nie wymagany/

 

Technologia wykonania systemów i instalacji elektrycznych

Nie wymagany

 

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

Pracownia dokumentacji technicznej

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Pracownia kosztorysowania

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Oblicza epok. Część 3.1 i 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/5/2021

  Język angielski

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom  B1/B1+); Pearson

947/3/2019

  Język niemiecki

 

Direkt plus, G. Motta,… cz. 2a; Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

983/2/2020

  Geografia

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

 

Biologia na czasie; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; ISBN 978832326742163; J. Hołeczek

1006/3/2021

  Chemia

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/2/2020

  Fizyka

 

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

 

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/3/2021

  Informatyka

 

Nie wymagany

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

  Budownictwo ogólne

Nie wymagany

  Mechanika budowli/konstrukcje budowlane

Nie wymagany

  Organizacja robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowych

Organizacja i technologia robót wykończeniowych;

Organizacja i technologia robót stanu surowego;

T. Maj; WSiP

MEN 24/2013

MEN 25/2013

Pracownia zbrojarsko-betoniarska

Nie wymagany

Zajęcia praktyczne zbrojarsko-betoniarskie

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Oblicza epok. Część 3.1 i 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/5/2021

  Język angielski

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom  B1/B1+); Pearson

947/3/2019

  Język niemiecki

 

Direkt plus, G. Motta,… cz. 2a; Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

 

Biologia na czasie 3; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; ISBN 9788326742170; J. Hołeczek, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin

1010/3/2021

  Chemia

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

994/2/2020

  Fizyka

 

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

 

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy; wyd. Nowa Era

971/2/2020

  Informatyka

 

Nie wymagany

  Wychowanie

Fizyczne

 

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Rośliny ozdobne

 

Nie wymagany

Budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

  Pracownia projektowa roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

  Zajęcia praktyczne – urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Nie wymagany

Opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Oblicza epok. Część 3.1 i 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/5/2021

  Język angielski

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak; Poziom  B1/B1+); Pearson

947/3/2019

  Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

Historia 3, Jarosław Czubaty, P. Szanta; WSiP

987/3/2021

  Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość (zakres podstawowy) Nowa Era

1039/2020/z1

  Geografia

 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh: „Oblicza geografii 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy

983/2/2020

  Biologia

 

Biologia na czasie; Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; ISBN 978832326742163; J. Hołeczek

1006/3/2021

  Chemia

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

994/2/2020

  Fizyka

 

Fizyka 3; Adam Ogaza; zakres podstawowy; wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

 

cd. część 2 i Matematyka 3; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/3/2021

  Informatyka

 

Nie wymagany

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Technologia wykonania systemów i instalacji elektrycznych

Nie wymagany

Technologia wykonania systemów i instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

 

Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Zajęcia prakty–zne – montaż instalacji

Nie wymagany

Zajęcia prakty–zne – montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

 

Oblicza epok. Część 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/6/2021

  Język angielski

 

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata

Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Wyd. Pearson. Autorzy: Sue Kay, Vaughan Jones, Robert Hastings, Atena Juszko, Dominika Chandler

947/3/2019

 

 

  Język niemiecki

 

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

  Wiedza o społeczeństwie  

 

„W centrum uwagi” cz. 1 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era

1034/1/2019

  Geografia

 

 

 „Oblicza geografii 3”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

983/3/2021

  Biologia

 

 

Biologia na czasie 3, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, autor Jolanta Hołeczek,  wyd. Nowa Era

1006/3/2021

  Chemia

 

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era994/2/2020

  Fizyka

 

 

Fizyka 3, Adam Ogaza, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

 

 

cd. część 3 i Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/4/2022

  Wychowanie fizyczne

 

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Budownictwo ogólne

 

Nie wymagany

  Mechanika budowli/konstrukcje budowlane

Nie wymagany

Organizacja robót budowlanych

 

Nie wymagany

  Organizacja robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowych

Nie wymagany

Utrzymanie obiektów budowlanych oraz roboty rozbiórkowe

Nie wymagany

Kosztorysowanie

 

 

Nie wymagany

Pracownia organizacji robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowych

Nie wymagany

Pracownia kosztorysowania

 

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

 

Oblicza epok. Część 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/6/2021

  Język angielski

 

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata

Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Wyd. Pearson. Autorzy: Sue Kay, Vaughan Jones, Robert Hastings, Atena Juszko, Dominika Chandler

947/3/2019

 

 

  Język niemiecki

 

 

Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

Wiedza o społeczeństwie

 

„W centrum uwagi” cz. 1 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era

1034/1/2019

  Geografia

 

 

 „Oblicza geografii 3”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

983/3/2021

  Biologia

 

Biologia na czasie 4, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres rozszerzony, autor F. Dubert, W. Zamachowski, M. Jurgowiak; wyd. Nowa Era

1010/4/2022

  Chemia

 

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

994/2/2020

  Fizyka

 

 

Fizyka 3, Adam Ogaza, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

 

 

cd. część 3 i Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; poziom podstawowy; wyd. Nowa Era

971/4/2022

  Wychowanie

Fizyczne

 

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Kosztorysowanie

 

Nie wymagany

  Budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

  Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Nie wymagany

Opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu

Nie wymagany

Zajęcia praktyczne- budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

Florystyka

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

 

Oblicza epok. Część 3.2. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski. Praca zbiorowa. Podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd.WSiP

952/6/2021

  Język angielski

 

 

Focus 3: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata

Trapnell, Izabela Michalak; Poziom B1/B1+); Pearson

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Wyd. Pearson. Autorzy: Sue Kay, Vaughan Jones, Robert Hastings, Atena Juszko, Dominika Chandler

947/3/2019

 

 

  Język niemiecki

 

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego i klas I-V technikum autor: Justyna Ciachorowska, poziom: III.2,  Podręcznik: Direkt plus Autorzy: Giorrgio Motta, Beata Ćwikowska, cz. 1b, wydawnictwo: Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi” cz. 1 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era

1034/1/2019

  Geografia

 

 

 „Oblicza geografii 3”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, technikum, zakres podstawowy, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda

983/3/2021

  Biologia

 

 

Biologia na czasie 3, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, autor Jolanta Hołeczek,  wyd. Nowa Era

1006/3/2021

  Chemia

 

 

To jest chemia. Część 2. Nowa Era- zakres podstawowy; R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod; Nowa Era

994/2/2020

  Fizyka

 

 

Fizyka 3, Adam Ogaza, zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

1086/3/2021

  Matematyka

 

 

Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska; zakres podstawowy; wyd. Nowa Era

971/4/2022

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Pracownia eksploatacji urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

 

Oblicza epok cz.3.2 Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski; podręcznik do klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej, WSiP

Oblicze epok cz. 4 Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski; podręcznik do klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej, WSiP

952/6/2021

 

952/7/2022

  Język angielski

 

 

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Wyd. Pearson. Autorzy: Sue Kay, Vaughan Jones, Robert Hastings, Atena Juszko, Dominika Chandler

1153/2022

  Język niemiecki

 

 

Direkt Plus cz. 2b; autorzy: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, wyd. Lektor Klett

Dla grup bardziej zaawansowanych: Direkt Repetytorium maturalne – poziom podstawowy; Anna Wojdat-Niklewska, Beata Ćwikowska, Beata Jaroszewska; wyd. Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

  Wiedza o społeczeństwie  

 

„W centrum uwagi” cz. 2 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era; Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

1034/2/2020

  Matematyka

 

 

C.d Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska; zakres podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/4/2022

  Wychowanie fizyczne

 

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Nie wymagany

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

Organizacja robót budowlanych

 

Nie wymagany

Dokumentacja przetargowa

Nie wymagany

Elementy budownictwa regionalnego

Nie wymagany

Pracownia organizacji robót budowlanych: stanu surowego i wykończeniowych

Nie wymagany

Pracownia kosztorysowania

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

 

Oblicza epok cz.3.2 Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski; podręcznik do klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej, WSiP

Oblicze epok cz. 4 Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski; podręcznik do klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej, WSiP

952/6/2021

 

952/7/2022

  Język angielski

 

 

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Wyd. Pearson. Autorzy: Sue Kay, Vaughan Jones, Robert Hastings, Atena Juszko, Dominika Chandler

1153/2022

  Język niemiecki

 

 

Direkt Plus cz. 2b; autorzy: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, wyd. Lektor Klett

Dla grup bardziej zaawansowanych: Direkt Repetytorium maturalne – poziom podstawowy; Anna Wojdat-Niklewska, Beata Ćwikowska, Beata Jaroszewska; wyd. Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

Wiedza o społeczeństwie

 

„W centrum uwagi” cz. 2 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era; Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

1034/2/2020

  Matematyka

 

 

C.d Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska; zakres podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/4/2022

Biologia

 

Biologia na czasie 4, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres rozszerzony, autor F. Dubert, W. Zamachowski, M. Jurgowiak; wyd. Nowa Era

1010/4/2022

  Wychowanie

Fizyczne

 

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nie wymagany

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

Kosztorysowanie

 

Nie wymagany

  Budowa i konserwacja obiektów małej architektury

Nie wymagany

  Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Nie wymagany

Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Nie wymagany

Opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

 

Oblicza epok cz.3.2 Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski; podręcznik do klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej, WSiP

Oblicze epok cz. 4 Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski; podręcznik do klasy czwartej liceum i technikum po szkole podstawowej, WSiP

952/6/2021

 

952/7/2022

  Język angielski

 

 

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Wyd. Pearson. Autorzy: Sue Kay, Vaughan Jones, Robert Hastings, Atena Juszko, Dominika Chandler

1153/2022

  Język niemiecki

 

 

Direkt Plus cz. 2b; autorzy: Giorgio Motta, Beata Ćwikowska, wyd. Lektor Klett

Dla grup bardziej zaawansowanych: Direkt Repetytorium maturalne – poziom podstawowy; Anna Wojdat-Niklewska, Beata Ćwikowska, Beata Jaroszewska; wyd. Lektor Klett

1016/2/2019

Historia

 

 

Historia 4, M.N.Faszcza, R.Lolo,K.Wiśniewski; WSiP

1147/1/2022

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi” cz. 2 – zakres podstawowy wyd. Nowa Era; Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

1034/2/2020

  Matematyka

 

 

C.d Matematyka 4; Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska; zakres podstawowy i rozszerzony; wyd. Nowa Era

988/4/2022

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

Religia

 

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

Eksploatacja instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Pracownia eksploatacji urządzeń elektrycznych

Nie wymagany

Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i gazowych

Nie wymagany

Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Nie wymagany

Fizyka budowli – budownictwo energooszczędne

Nie wymagany

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki,  Historia 1

MEN-1078/1/2019

Historia i teraźniejszość

„Historia i teraźniejszość” kl. 1 – wyd. Operon. Zakres podstawowy; Beata Belica, Łukasz Skupny

1155/1/2022

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1 – podręcznik; szkoła branżowa; wyd. Nowa Era; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

1197/1/2023

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

  Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

  Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

  Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.  Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

960/2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Technologia robót ciesielskich

Nie wymagany

  Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon

1077 /1/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki,  Historia 1

MEN-1078/1/2019

Historia i teraźniejszość

„Historia i teraźniejszość” kl. 1 – wyd. Operon. Zakres podstawowy

Beata Belica, Łukasz Skupny

1155/1/2022

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1 – podręcznik; szkoła branżowa; wyd. Nowa Era; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

1197/1/2023

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

  Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

  Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

  Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.  Nowa Era, obejmujący trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

960/2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

  Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski 1. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia po szkole podstawowej. Barbara Chuderska. Wyd. Operon N7240

1077 /1/2019

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki Historia 1

MEN-1078/1/2019

Historia i teraźniejszość

„Historia i teraźniejszość” kl. 1 – wyd. Operon. Zakres podstawowy

Beata Belica, Łukasz Skupny

1155/1/2022

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1 – podręcznik; szkoła branżowa; wyd. Nowa Era; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

1197/1/2023

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 1. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/1/2020

  Fizyka

Fizyka Grzegorz Kornaś Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1086/1/2020

  Matematyka

To się liczy 1! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/1/2019

  Informatyka

Informatyka Wojciech Hermanowski Szkoła Branżowa Operon

MEN – 1057/2019

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

  Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd.  Nowa Era, obejmującego trzeci etap edukacyjny na lata 2020/2021

960/2019

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy

Instalacje Sanitarne, Mirosława Popek, Bożena Wapińska, WSiP

9/03

  Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K, 

Sieci wodociągowe, Instalacji wodociągowe, WSiP, Warszawa 2008.

Wodociągi – Heidrich Z,

Sieci wodociągowe, Instalacji wodociągowe WSiP, Warszawa 2008.

/nie wymagany/

  Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Instalacje sanitarne – Alfons Gassner

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski; Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia po szk. podst.; Katarzyna Tomaszek; wyd. OPERON 2020 N7240

1077/2/2020

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

 

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki, Historia 2

MEN 1078/2/2020

  Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/2/2020

  Fizyka

 

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

  Matematyka

 

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

967/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Budownictwo ogólne

 

Nie wymagany

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nie wymagany

 

  Technologia robót ciesielskich

Nie wymagany

 

  Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

  Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Nie wymagany

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon 2020 N7240

1077/2/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki, Historia 2

MEN-1078/2/2020

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/2/2020

  Fizyka

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

  Matematyka

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

  Maszyny i narzędzia

Nie wymagany

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nie wymagany

  Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

  Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

  Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Nie wymagany

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. helion

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon 2020 N7240

1077/2/2020

  Język angielski

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

 947/2/2019

  Historia

OPERON,  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki,  Historia 2

MEN-1078/2/2020

  Geografia

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 2. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/2/2020

  Fizyka

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

  Matematyka

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

Religia

Nie wymagany

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy, Instalacje sanitarne i ruruciągowe przemysłowe, Zygmuny Wasilewski, WSiP

12/99

  Budownictwo ogólne

Nie wymagany

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nie wymagany

  Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne. Cz 1 – Cieślowski S, Krygier K,

Instalacji wodociągowe, Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, Sieci

i przyłącza gazowe, Instalacje gazowe,  WSiP, Warszawa 2008.

/nie wymagany/

Kanalizacja – Heidrich Z,

Sieci kanalizacyjne, Instalacje kanalizacyjne, WSiP, Warszawa 2006.

/nie wymagany/

  Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Nie wymagany

  Program wspomagający projektowanie i wykonywanie rysunków

Nie wymagany

Autocad 2011 PL – pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, wyd. Helion

 

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon

1077/3/2021

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

 

Historia 3. Szkoła branżowa I stopnia. Podręcznik

 OPERON;  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki

186/2020

WOS

 

(do szkoły branżowej) Wiedza o społeczeństwie; autorzy: Surmacz, Maleska, Smutek

1065/2019

  Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 3. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/3/2021

  Fizyka

 

Operon; Grzegorz Kornaś; Fizyka dla szkoły branżowej I stopnia kl.2

 

MEN-1086/2/2020

  Matematyka

 

To się liczy 2! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

967/2/2020

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

Budownictwo ogólne

 

Nie wymagany

 

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Technologia robót ciesielskich

Nie wymagany

 

  Pracownia robót ciesielskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon

1077/3/2021

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

 

Historia 3. Szkoła branżowa I stopnia. Podręcznik

 OPERON;  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki

186/2020

WOS

 

(do szkoły branżowej) Wiedza o społeczeństwie; autorzy: Surmacz, Maleska, Smutek

1065/2019

  Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 3. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/3/2021

  Fizyka

 

Fizyka dla szkoły branżowej I st. Kl. 3; Grzegorz Kornaś; OPERON

MEN-1086/3/2021

  Matematyka

 

To się liczy 3! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/3/2021

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

  Maszyny i narzędzia

 

Nie wymagany

 

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Technologia wyrobów stolarskich

Nie wymagany

 

  Pracownia wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Nie wymagany

 

Przedmiot

Podręcznik /autor, tytuł, (część), zakres (poziom), wydawnictwo/

Nr dopuszczenia przez MEN

  Język polski

 

Język polski, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia; Katarzyna Tomaszek; Operon

1077/3/2021

  Język angielski

 

Focus 2: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot; Poziom 2 (A2+/B1); Pearson

947/2/2019

  Historia

 

Historia 3. Szkoła branżowa I stopnia. Podręcznik

 OPERON;  Mirosław Ustrzycki,  Janusz Ustrzycki

186/2020

WOS

 

(do szkoły branżowej) Wiedza o społeczeństwie; autorzy: Surmacz, Maleska, Smutek

1065/2019

  Geografia

 

Sławomir Kurek: „Podręcznik geografia. Klasa 3. Branżowa szkoła I stopnia.

1110/3/2021

  Fizyka

 

Fizyka dla szkoły branżowej I st. Kl. 3; Grzegorz Kornaś; OPERON

MEN-1086/3/2021

  Matematyka

 

To się liczy 3! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia

Karolina Wej, Wojciech Babiański

wydawnictwo Nowa Era

967/3/2021

  Wychowanie fizyczne

Nie wymagany

 

 

Religia

 

Nie wymagany

 

Przedmioty zawodowe

  Dokumentacja techniczna

Nie wymagany

 

  Budownictwo ogólne

Nie wymagany

 

Język angielski zawodowy

Nie wymagany

 

  Technologia sieci i instalacji sanitarnych

Nie wymagany

 

  Pracownia – sieci i instalacji sanitarnych – zaj. praktyczne

Nie wymagany