Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Państwu najserdeczniejsze podziękowanie za codzienną pracę na rzecz kształcenia, opieki i wychowania młodzieży.

Dzisiaj szczególnie jasno dostrzegamy rolę edukacji i nauczycieli, którzy wypełniają ważne zadania z zakresu dydaktyki, ale również pełnią nieocenioną rolę opiekuna i wychowawcy.  Współczesny  młody człowiek z różnych powodów postrzegać może rzeczywistość jako trudną, skomplikowaną czy niezrozumiałą. Potrzebuje więc nauczyciela – wychowawcy, który będzie autorytetem.

Niezwykle cenne jest, że jako nauczyciele i wychowawcy staracie się Państwo angażować w budowanie dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami, relacji opartych na fundamencie wzajemnego zaufania, szczerości i szacunku, a także prawdziwej troski, z jaką  pochylacie się nad potrzebami naszych uczniów.

Wszystkim Państwu życzymy, aby praca z młodzieżą oraz Państwa zaangażowanie przyniosło jak najlepsze efekty dydaktyczne i wychowawcze, a uczniowie wspominali swoich nauczycieli jeszcze po wielu latach jako osoby mające pozytywny i znamienny wpływ na ich życie.

Niech praca Nauczyciela i Wychowawcy przyniesie Państwu sukcesy, a także zapewni osobistą satysfakcję.

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem