Komunikat CKE ws. materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów  i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1. BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów XXXX**
2. ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3. OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobraz kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów (wymagane w zestawie kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, jasny niebieski, ciemny niebieski, jasny zielony, ciemny zielony, brązowy, czarny), cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
4. OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.2.5 i 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.