Szkolny tydzień profilaktyki

Dni w połowie listopada minęły w szkole pod znakiem zajęć profilaktycznych, które prowadzone były przez nauczycieli, wychowawców i zaproszonych gości.

Głównym celem zajęć była:

👉 popularyzacja idei profilaktyki w szkole

👉 uświadomienie szkodliwości środków odurzających,

👉 podkreślenie wartości postaw abstynenckich,

👉 przeciwdziałanie przemocy i cyberprzemocy,

👉 uświadomienie jaka jest odpowiedzialność prawna młodzieży,

👉 propagowanie zdrowego stylu życia.