Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęło się tradycyjne Msza Świętą w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Po mszy uczniowie, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Całość uroczystości uświetnili uczniowie z Zespołu Budorze. Hymn przez nich zagrany i odśpiewany przez całą społeczność szkolną wprowadził wszystkich w podniosły nastrój.

Pani dyrektor Małgorzata Mierczak przywitała wszystkich zgromadzonych i dokonała podsumowania roku szkolnego, dziękując wszystkim za współpracę i działalność na rzecz szkoły oraz życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Gościem specjalnym był wicestarosta Tatrzański Władysław Filar, który w imieniu Zarządu Powiatu Tatrzańskiego podziękował za 34 lata pracy pani profesor Bożenie Berbece, nauczycielce historii, odchodzącej na emeryturę.

W dalszej części uroczystości wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Zostały także rozdane nagrody dla uczniów biorących udział w ciągu roku szkolnego w różnych konkursach, akcjach charytatywnych  i zawodach sportowych.