Próbna ewakuacja szkoły

W piątek, 29 września w szkole odbyła się próbna ewakuacja. Przedpołudniowe zajęcia niespodziewanie przerwał trzykrotny dźwięk dzwonka i donośny głos nawołujący do ewakuacji całej szkoły: „Alarm! Ogłaszam ewakuację szkoły”.

Wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi w określonym porządku opuścili budynki szkoły i udali się na miejsce koncentracji.

Liczenie stanu osobowego potwierdziło, że wszyscy opuścili „strefę zagrożenia”.

Ewakuacja wszystkich osób odbyła się pod czujnym okiem druhów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Na szczęście zaistniała sytuacja była tylko próbnym alarmem przeciwpożarowym. Celem przedsięwzięcia było praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji i postępowania w razie realnego zagrożenia na terenie szkoły.