„Budorze” z ważną misją w Swarzędzu

W ostatnich dniach 13-osobowa grupa reprezentująca Szkolny Zespół Regionalny „Budorze” udała się wraz przedstawicielami Władz Powiatu Tatrzańskiego – Wicestarostą Tatrzańskim panem Władysławem Filarem, Członkiem Zarządu panią Martą Nędzą-Kubiniec oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji panią Anna Król-Józagą, jak również Dyrekcją Szkół Powiatu Tatrzańskiego – Dyrektorem ZSB panią Małgorzatą Mierczak oraz Wicedyrektorem ZSHT panem Tomaszem Matyją do Swarzędza. Celem wyjazdu było podpisanie porozumienia w  prawie nawiązania przez nasze szkoły współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. W podróż wyruszyliśmy rankiem w niedzielę 1 października. W poniedziałek 2 października w siedzibie szkoły w Swarzędzu, tzw. Jedynce, odbyła się oficjalna uroczystość z udziałem Władz Powiatu Tatrzańskiego i Poznańskiego oraz Dyrekcji wszystkich trzech szkół, podczas której wystąpili „Budorze” – najpierw dla młodzieży szkolnej, a następnie podczas oficjalnego podpisania porozumienia przed władzami szkół i powiatów. Po południu „Budorze” oraz uczniowie Budowlanki i Hotelarza, którzy przyjechali do Swarzędza na wymianę, mieli okazję zwiedzić piękny Zamek w Kórniku, a kolejnego dnia we wtorek 3 października pani Naczelnik Anna Król-Józaga zorganizowała dla „Budorzy” w drodze powrotnej do domu zwiedzanie Wrocławia. Mieliśmy okazję zobaczyć Stare Miasto oraz Panoramę Racławicką Wojciecha Kossaka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Mamy nadzieję na owocną współpracę między szkołami oraz bardzo dziękujemy za wyróżnienie nas poprzez umożliwienie udziału w tak ważnej dla naszych szkół uroczystości.