Oskary dla najlepszych przyznane!

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych naszej szkoły od Samorządu Uczniowskiego.