Szkolenia w ramach projektu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

W  dniach 24, 25 i 27 października uczniowie klas pierwszych brali udział w szkoleniu i ćwiczeniach praktycznych z posługiwania się bronią w ramach projektu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Organizatorem szkolenia było Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Gniazdo w Zakopanem.

W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z budową broni, zasadami bezpieczeństwa, podstawami pierwszej pomocy i techniką strzelania.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.