Badanie Smokerlyzerem wydolności płuc

W czwartek, 16 listopada z okazji „Światowego Dnia Rzucania Palenia” i w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki, w szkole odbyło się badanie Smokerlyzerem wydolności płuc młodzieży.

Smokerlyzer to urządzenie do monitorowania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Pomiar jego stężenia w wydychanym powietrzu pozwala na ocenę stopnia narażenia na dym tytoniowy i smog, w szczególności u aktywnych palaczy. Badanie pokazuje stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu, co jest pochodną stężenia tego gazu we krwi badanego.

Uzyskany wynik stanowi dla osoby narażonej na działanie dymu tytoniowego potwierdzenie jego oddziaływania na organizm.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem i poddało się mu kilkudziesięciu uczniów.