Mały Oświęcim – wykład

W dniach 11-12 kwietnia uczniowie klas trzecich i czwartych uczestniczyli w spotkaniu z Panią Jolantą Sowińską-Gogacz edukatorem z Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi i współautorką książki „Mały Oświęcim”, która znajduje się w zbiorach naszej biblioteki.

Głównym tematem spotkania był „Mały Oświęcim”, czyli niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi przy ulicy Przemysłowej, który istniał w latach 1942-1945. Zajęcia przeprowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dotyczyły genezy okupacji ziem polskich, ze szczególnym uwzględnieniem losu dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania łódzkiego obozu.

Podczas prelekcji młodzież dowiedziała się m.in. jakie było tło historyczne powstania obozu, kim byli jego mali więźniowie, w jakich nieludzkich warunkach tam przebywali i z jakimi okropnościami przyszło im się mierzyć. 

Dziękujemy naszemu gościowi za tę niezwykle ciekawą i przejmującą opowieść, możliwość obejrzenia archiwalnych zdjęć, map i dokumentów oraz pasję, z jaką to wszystko zostało uczynione.

To niezwykle wzruszające spotkanie z historią pomoże nam pamiętać o najmłodszych ofiarach II wojny światowej i konieczności budowania pokoju oraz zapobiegania wszelkim formom przemocy i prześladowań w przyszłości.