“Golgota Wschodu”

W piątek, 12 kwietnia zorganizowano w Zakopanem uroczyste obchody poświęcone pamięci Polaków, którzy cierpieli i ginęli na terenach byłego Związku Radzieckiego połączone z obchodami rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej. Dzień pamięci przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni po 50 latach, 13 kwietnia 1993 roku. Od tego dnia Dzień Pamięci obchodzony jest jako Światowy Dzień Pamięci ofiar Katynia.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium Świętej Rodziny. Później wszyscy uczestnicy przeszli na cmentarz przy ulicy Nowotarskiej, gdzie znajduje się tablica „Golgota Wschodu” poświęcona ofiarom radzieckich represji.

Na cmentarzu młodzież z naszej szkoły przedstawiła część artystyczną. Następnie odczytano nazwiska pomordowanych i odmówiono modlitwę w ich intencji, a także złożono kwiaty.

W ten sposób uczczono pamięć pomordowanych między innymi na terenie Bykowni, Katynia, Lwowa, Wilna i na Wołyniu…. Ziemia z tych miejsc znajduje się na Zakopiańskim cmentarzu Komunalnym.

Tablica Golgota Wschodu powstała między innymi dzięki nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem, którzy w 2012 roku, na zaproszenie krakowskiego IPN-u, wzięli udział w uroczystym otwarciu Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni pod Kijowem. Symboliczna garść ziemi z tego miejsca została zabrana przez uczniów jako rodzaj relikwii.

Genezę powstania tablicy przedstawił Piotr Bąk starosta tatrzański – „Fakt, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać, to w dużej mierze zasługa grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem. Przed laty padł pomysł, aby zorganizować wyjazd na wschód do miejsc upamiętnionych krwią i męczeństwem Polaków jak Katyń, Starobielsk, Miednoje, Piatichatki pod Charkowem, Bykownia oraz inne miejsca na Wołyniu. Z tych wypraw przywożono ziemię, gdzie są pochowani częściowo jeszcze w bezimiennych grobach, polscy jeńcy wojenni, którzy zostali zamordowani w 1940 roku przez Związek Sowiecki ze złamaniem wszelkich reguł prawa międzynarodowego. Ksiądz dziekan Bogusław Filipiak zgodził się, aby na kolumbarium na zakopiańskim cmentarzu umieścić tablicę pamiątkową Golgoty Wschodu. W tej tablicy są specjalne tuby, w których umieszczano kolejno przywożone przez młodzież Zespołu Szkół Budowlanych ziemię uświęconą krwią Polaków. Dzięki Bogu, że to zrobili, bo dzisiaj niektóre z tych miejsc są niedostępne, bo jest tam wojna. Chcę wyrazić wielkie uznanie nauczycieli, którzy w zakopiańskich szkołach ponadpodstawowych prowadzą systematycznie patriotyczną akcję dzieląc się poszczególnymi elementami pamięci.”