COVID-19

Procedury bezpieczeństwa na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – REGULAMIN PRACY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCHIM. DRA WŁADYSŁAWA  MATLAKOWSKIEGOW ZAKOPANEM I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112,…

Czytaj więcej