Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno–Budowlanym

W poniedziałek 21 listopada 2022 r. o godz. 11.00 odbyły się zawody I stopnia drugiej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym. Uczniowie technikum budowlanego klas: 3TBa, 4TBa oraz 4TBg w czasie 35 minut zmierzyli się z 25 pytaniami z Prawa Budowlanego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Wyłoniono 5 najlepszych uczniów, którzy wezmą udział w zawodach II stopnia:

  1. Szymon Gąsienica-Byrcyn (klasa 4TBg)
  2. Julia Sikoń (klasa 3TBa)
  3. Kinga Szybalska (klasa 4TBa)
  4. Magdalena Pawlikowska (klasa 4TBa)
  5. Daniel Smok (klasa 3TBa)

Zawody II stopnia odbędą się 6 marca 2023 r. o godz. 11.00.

Organizatorem Olimpiady jest Starosta Stalowowolski. Przewodniczącym Komitetu szkolnego Olimpiady jest pan Krzysztof Mierczak. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z terenu całego kraju. Jest konkursem tematycznym z zakresu znajomości podstawowych przepisów prawa regulujących proces inwestycyjno–budowlany. Stanowi uzupełnienie wiedzy w zakresie treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych, a wiedza ta jest podbudową do dalszego kształcenia w zawodach budowlanych w uczelniach wyższych, a w szczególności na kierunkach: architektura i budownictwo. W kolejnym etapie rozwoju zawodowego wiedza ta ułatwi uzyskanie uprawnień budowlanych, a w konsekwencji będzie wsparciem w procesie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: projektanta, kierownika budowy lub robót inspektora nadzoru inwestorskiego, czy też w pracy w organach administracji architektoniczno–budowlanej lub organach nadzoru budowlanego.