Odpowiedzialność prawna nieletnich

W pierwszym tygodniu grudnia, w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych, uczniowie naszej szkoły spotkali się z funkcjonariuszem Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP w Zakopanem. 

Głównym tematem prelekcji była odpowiedzialność prawna nieletnich. Omówiono również temat cyberprzemocy i  demoralizacji.

Część uczniów z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, aktywnie włączając się w omawiane tematy.