Turniej wiedzy pożarniczej

W piątek, 14 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Zakopanem odbyła się XLIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem turnieju była m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki związanej z ochroną przeciwpożarową a także kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów:

  • Damian Ratułowski  – zajął III miejsce,
  • Kamil Dzierżęga,
  • Jan Węgrzyniak.

Chłopakom składamy wielkie gratulacje! Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali dyplomy oraz upominki.