Odsłonięcie Krakowskiego Południka Zerowego

W piątek 17 listopada 2023 r. o godz. 12.00, przy rzeźbie Orbity Henryka Burzca, został uroczyście odsłonięty Krakowski Południk Zerowy, czyli “polskie Greenwich”.

Wyznaczenie południka zerowego odbyło się z okazji 550. rocznicy urodzin najsłynniejszego polskiego astronoma, Mikołaja Kopernika. Południk krakowski jest o wiele starszy niż londyński południk Greenwich, który został wyznaczony w 1851 roku. Jak w prelekcji wspomniał geodeta Mariusz Meus, zwany również „Pan Południk”, Krakowski Południk Zerowy po raz pierwszy posłużył nadwornemu medykowi i astrologowi Władysława Jagiełły, Hermanowi z Przeworska, do sporządzenia rachunku ruchu planet, które służyły przyziemnie do stawiania horoskopów dla króla.

W wydarzeniu, czynnie i praktycznie (co widać na zdjęciach), uczestniczyła klasa 5TBa z opiekunami Małgorzatą Mierczak i Krzysztofem Mierczak.