Projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia!”

W ramach działań profilaktycznych w piątek, 17 listopada uczniowie klas I – IV uczestniczyli w 2-godzinnym spotkaniu z raperami: Bęsiem i Dj-em Yonasem, tworzących skład RYMcerze.

Raperzy realizują projekt profilaktyczny: „Nie Zmarnuj Swojego Życia!”, którego celem jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat konsekwencji zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, prowadzących do uzależnień, promowanie wśród ogółu społeczeństwa, zachowań i postaw asertywnych przed destruktywnymi zachowaniami oraz mody na życie bez uzależnień w tym m.in.: zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwoju osobistego, edukacyjnego oraz działań prospołecznych i wolontariackich.

Podczas spotkania raperzy dzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz walką z nałogami, zachęcali do rozwijania swoich zainteresowań, uświadamiali o zagrożeniu jakie niesie za sobą sięganie po używki.  Bęsiu i Dj Yonas przekazywali treści profilaktyczne w sposób przyjazny  i zrozumiały dla młodzieży. Mówiąc krótko, komunikowali się z nimi ich językiem.

Uczniowie wysłuchali także jednego z hip-hopowych kawałków wykonywanych przez RYMcerze, który najtrafniej dociera do młodego pokolenia, a jego przekaz niesie ze sobą wiele cenionych w życiu wartości, m.in.: miłość, szczęście, znaczenie rodziny w życiu młodego człowieka, wiara, zdrowie.

Spotkanie odbyło się w kinie Giewont.