Szkolny tydzień profilaktyki

Ostatni tydzień minął w szkole pod znakiem zajęć profilaktycznych, które prowadzone były przez nauczycieli i zaproszonych gości.

Głównym celem zajęć była:

  • popularyzacja idei profilaktyki w szkole,
  • uświadomienie w zakresie odpowiedzialności prawnej młodzieży,
  • zwrócenie uwagi na szkodliwości i skutki nadużywania telefonów komórkowych,
  • uzależnienie od telefonów komórkowych – fonoholizm,
  • uświadomienie szkodliwości środków odurzających,
  • podkreślenie wartości postaw abstynenckich,
  • propagowanie zdrowego stylu życia.