Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023. Ogłoszenie o planie postępowań o numerze 2023/BZP 00403846/01/P w dniu 2023-09-19 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.