Ogłoszenie zamówienia – dostawa zestawów komputerowych na potrzeby pracowni komputerowych ZSB

Tryb podstawowy bez negocjacji na dostawę zestawów komputerowych na potrzeby pracowni komputerowych Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem do obsługi oprogramowania specjalistycznego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano: 28.09.2023 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę zestawów komputerowych na potrzeby pracowni komputerowych Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem do obsługi oprogramowania specjalistycznego, znak postępowania: ZSB.S.26-2/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl  

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:

Po tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.